Vanliga frågor om skolmaten

På denna sida hittar du vanliga frågor om skolmaten samt våra experters svar på dem.

Hur mycket får eleverna delta i planeringen av matlistan?

Varje år utför vi en enkät i skolorna och läroinrättningarna om önskemat som ger oss viktiga uppgifter om vilka maträtter eleverna gillar. Utöver detta engagerar vi eleverna i mån av möjlighet för planering av matlistor för teman och helger. Ibland ordnar vi tillfällen att smaka nya maträtter för mindre elevgrupper i lokaler på skolan eller för vår egen produktutveckling. Ett nytt lunchalternativ kan också prövas i en enskild skola och efter det tar vi emot feedback från eleverna och lägger sedan alternativet på matlistan eller utvecklar det vidare. Man kan också hela tiden ge feedback om matlistan, i vår responskanal eller via skolrestaurangens snabbenkät. All inkommen feedback behandlas alltid av vår arbetsgrupp för matlistor.

Varför så mycket vegetarisk mat på matlistan för Helsingfors skolor?

Vegetariska rätter och fiskrätter samt kötträtter baserade på fjäderfä är mer miljövänliga och därför finns mer av dem än rött kött på matlistan. Vegetabilier i olika form ger maten också smak och färskhet – och de är också verkligen delikata!

Våra matlistor planeras alltid i samarbete med vår kund, sektorn för fostran och utbildning. Helsingfors stad har ett åtgärdsprogram, Koldioxidneutralt Helsingfors 2035, där en åtgärd är att lägga in mer naturvänlig mat på matlistorna för skolorna och daghemmen. Vi bygger upp skolmatlistan så att åtgärderna vidtas och vi uppnår målet som ställts för vår matservice.

Vilket näringsinnehåll har de vegetariska rätterna, särskilt vilket proteinhalt?

Vi använder olika slags varierande källor till växtprotein som råvaror för vegetarisk mat. Utöver traditionella bönor, kikärter och linser använder vi även råvaror av baljhavre, Härkis, tofu, Quorn samt krossade ärter och bondbönor. Näringsinnehållet i dieter beräknas på basis av hela rätten med förutom huvudrätten även sallad och dressing, bröd och bredbart vegetariskt fett samt vegetabilisk dryck. Näringsinnehållet i hela måltiden följer näringsrekommendationerna. Även mängden protein motsvarar rekommendationen, fastän den är aningen lägre än i en blandad diet.

Varför är produkturvalet för specialdieter mindre i skolorna?

Tyvärr är det inte möjligt för alla skolrestauranger att föra ett omfattande urval olika produkter för specialdieter, då det lätt uppstår ett svinn av dem, om skolan har bara några elever som följer en specialdiet. Skolans restaurang måste köpa sina råvaror från en partiaffär där försäljningspartierna ofta är för stora för ett litet behov. Vi har avtalat med vår kund, sektorn för fostran och utbildning, att vi i fråga om specialdieter erbjuder ett näringsmässigt tillräckligt och så mångsidigt produkturval som möjligt och att samma maträtter kan återkomma flera gånger under en period på sex veckor.

Ärligt talat