Tio svinntips för skolor och hem

När du minskar matsvinnet både hemma och på skolan verkar du till förmån för både miljön och plånboken!

  1. Ta endast för dig så mycket om du orkar äta – du kan alltid ta till! Om det ändå blir mat kvar, sortera matresterna och servetten i bioavfallet.
  2. Skolka inte från skollunchen! En enkät om skolhälsa visar att rentav 47 procent av årskurs åtta och nio hoppar över en eller flera skolluncher under skolveckan. Det är svårt för restaurangpersonalen att uppskatta åtgången, men de måste kunna erbjuda mat åt alla som vill ha den– det oförutsebara antalet ätande inverkar således direkt på matsvinnet.
  3. Gå inte hungrig till butiken! Gå på full mage till butiken och håll dig till inköpslistan! Impulsinköp ökar matsvinnet.
  4. Förvara mat rätt. Läs förvaringsanvisningarna på förpackningen – då förlängs hållbarhetstiden för varorna.
  5. Använd alla möjliga delar av råvaran. Webben svämmar av tips på svinnkockande!
  6. Utnyttja rester! Gårdagens lunch är dagens middag.
  7. Förvara vettigt i kylskåpet och frys in! Lägg lättfördärvliga matvaror framtill i kylen så att du minns använda dem först!Frysen förlänger användningsdagen för mången mat och underlättar vardagen. Om du kockade för mycket på en gång kan gömma undan en måltid i frysen för bråda dagar. Eller om brödpaketet hotar torka på köksbordet, frys in häften redan när du öppnar paketet.
  8. Datum för bäst före är inte detsamma som sista användningsdag! Smaka och lukta på maten så ser du om den har farit illa. Var ändå särskilt försiktig med lättfördärvliga livsmedel som kött och fisk.
  9. Sporra familjen med i svinntalkot. Bekämpning av svinn är en sak för hela familjen.
  10. Mät ditt matsvinn med en kalkylator Vet matsvinnet i ditt hushåll och se vilka delområden du kan förbättra.
Ärligt talat