Ansvarsfullhet för skolmaten samt klimatarbetet

Maten är en högst betydande orsak till klimatutsläpp. Det är således av vikt vad du äter eller slänger med biosoporna under skoldagen.

Matproduktionens miljökonsekvenser

Matproduktionen skapar många konsekvenser för miljön, t.ex. klimatuppvärmning, avtagande naturlig mångfald, övergödning av vattendrag. Matproduktionen förbrukar även många naturresurser som markområden, näringar, energi och vatten. Matkonsumtionen orsakar en tredjedel av våra miljökonsekvenser. Särskilt kött och mjölkprodukter är mat, som särskilt belastar miljön.

Mer miljövänlig mat på matlistorna

Målet för åtgärdsprogrammet Koldioxidneutralt Helsingfors 2035 är att före 2035 göra Helsingfors koldioxidneutralt. Programmet omfattar totalt 147 åtgärder med vilka Helsingfors minskar sina utsläpp av växthusgaser.

En viktig åtgärd i programmet är nummer 95 (mer klimatvänlig mat på matlistor), där målet visavi matlistorna i skolrestaurangerna är att ta med mer mat tillverkad av klimatvänliga råvaror. Stadsstyrelsen har även linjerat upp att utbudet av kött och mjölkproduktionsprodukter bör halveras senast 2025.

Du kan följa hur åtgärd 95 avancerar, på Helsingfors klimatväktare.

Mångsidiga vegetabiliska proteiner

Ett sätt för mer ansvarsfullhet visavi skolmaten är att utveckla recept med vilka stadens matservice kan minska klimatutsläpp och skydda Östersjön. Vi testar nya vegetabiliska proteiner fortlöpande och ökar användningen av miljövänligare råvaror, bl.a. genom att ersätta rött kött på matlistorna.

Bl.a. följande källor till vegetabiliska proteiner finns på våra matlistor: Härkis, Quorn, Beans, baljhavre, sojastrimlor och -kross, bönor, lins och ärter.

Vi utvecklar även fortlöpande kriterierna för ansvarsfullhet vid upphandling av råvaror. Kriterierna styr främjande av välbefinnande hos djur och bekämpning av klimatförändringen. Genom att erbjuda klimatvänlig mat får man också två flugor med smäll – förutom miljön tackar även hälsan!

Hållbara fiskrätter

Vi har redan i över tio år följt WWF:s fiskguide och använder huvudsakligen MSC-certifierad och inhemsk fisk. Nya fiskrätter utvecklas hela tiden, där råvaran är inhemsk naturlig fisk, bl. braxen, abborre och mört.

Delta i att utveckla ansvarsfullare och smakligare skolmat

Inom ramen för forskningsprojektet Just Food ordnas matverkstäder och smakjuryer i Helsingfors skolor där nya recept testas och man diskuterar miljökonsekvenserna från mat.

Ärligt talat