Tjänster på Vårdö

Vårdö lägerområde erbjuder olika tjänster åt de som bokat en användningstur, som du kan bekanta dig med nedan. Utöver tjänsterna erbjuder Vårdös omgivning fina möjligheter för uteliv och utflykter.

Sommartjänster

Lägerdeltagarna har tillgång till:

  • Villa Furubacka med sovrum och gård
  • Badstrand och beachvolleyplan
  • Flytande bastu
  • Grilltak
  • Olika redskap såsom trampbåtar, bollar, mölkky-spel m.m.

Transporttjänster

När ni har beviljats en tur kan ni fråga om utrustningen på lägerområdet och olika sätt att ta sig till ön.  Om ungdomstjänsterna ordnar transporten ska det avtalas två veckor innan resan.

Enbart om vädret tillåter och säkerhet

Ungdomstjänsternas transport är enbart verksam om vädret tillåter. Om vinden är för kraftig eller vädret för dåligt (t.ex. åska, tät dimma) transporteras ingen till lägerområdet.

Förfrågningar

Transportförfrågningar: (09) 310 71668
Transportbrygga: Rävsundsvägen 1, 00840 Helsingfors

Öns natur och sevärdheter

På ön finns flera olika naturtyper. Skogstyperna växlar från lundar till friska moar och karga lavmarker. Utöver dem finns det i terrängen bland annat madängar, betesängar, sankmark, lövträdsdungar och klippor. Enligt Helsingfors naturdatasystem består över hälften av öns areal av värdefulla naturobjekt (vad beträffar växtlighet, skogar, geologi, fågelbestånd). Dessutom har hela ön klassificerats som ett viktigt fladdermusobjekt.

Över 80 procent av öns skogar har konstaterats vara värdefulla skogar enligt kriterierna i METSO, handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland. I området finns gott om minst 150 år gamla tallar med sköldbark, och där har också påträffats bland annat den sällsynta skorptickan, som växer i urskog. Finlands enda kända växtplats för spjutskråp hittas på den södra stranden. Ön är en väsentlig del av huvudstadsregionens gröna ring. (Vårdö Sällskapet).

Vårdös hälsonaturstig och utflyktskarta

Hälsonaturstigen är 2,5 kilometer lång och avsedd för självständigt bruk. Den upplevelserika texten tar inspiration från lokala särdrag och informerar om hur naturen påverkar välmåendet.

Skogskyrkan

En av många sevärdheter är Vårdös skogskyrka. Altaret med sina bänkar i trä ligger under bar himmel invid klippväggen. Kyrkan lockar de som går förbi att sitta och förundras över naturens skönhet och säregenhet.

De ungas Ögalleri

Ögalleriet erbjuder mångsidigt med sommarverksamhet åt unga. I ögalleriet möts naturen, konst och hantverkskunskaper då ungdomar får skapa konst, men även odla, sköta djur och vistas i den natursköna omgivningen. Utöver den fina skärgårdsmiljön får man arbeta i stallet och ladan på gården till tandläkare Ernst Wasenius villa som byggdes för över hundra år sedan.

Mer information: De ungas Ögalleri

Nyckelord

Ärligt talat