Samarbete med företag och organisationer

Om du arbetar med trafiksäkerhet eller med hobbyer eller kultur för barn och unga kan du bli vår partner: vi letar efter samarbetspartner som kan genomföra aktivitetsfyllt program under sommarsäsongens familjedagar (fre och sön). Programmet kan vara till exempel olika aktiviteter för barn och hela familjen.

Hurdan verksamhet

Exempelverksamhet kan vara pysslande, musikstunder, presentation av sommarspel utomhus eller undervisning i cykelunderhåll.

När

Under sommarsäsongens familjedagar fre och sön kl. 10–16.

Varför

Under familjedagarna ordnas ingen undervisningsverksamhet, och undervisningslokalen är tom. Det kan lätt finnas 300–400 besökare på en bra dag. Vi vill erbjuda våra kunder mer intressanta saker att göra och program, och Er möjligheten att göra reklam för Er egen verksamhet.

Vi vill helst ha

Organisationer för ungdomar, ideella och allmännyttiga organisationer och aktörer som aktiverar våra besökare genom pyssel, lek, sagostunder, sång och annat görande som har att göra med trafik och trafiksäkerhet. Aktiviteten ska vara gratis (man kan förvisso göra reklam för sin egen verksamhet och i måttlig grad sälja sidoprodukter – det här ska vi alltid komma överens om skilt).

Vad får du

En fin chans att presentera och göra reklam för din verksamhet åt barn, unga och deras familjer. Vi erbjuder lokaler och i klassrummet finns en dator med ljudåtergivning och en videokanon, samt bord och stolar. Eventuell utomhusverksamhet ska planeras så att den inte stör trafiken eller orsakar farosituationer.

Vi gör reklam för det växlande programmet under familjedagarna och de som deltar, både på plats och på sociala media under veckorna innan. Vi använder dock inga extraresurser för detta och gör inte heller reklamkampanjer.

Märk väl

Verksamheten i Barnens trafikstad är öppen för alla, avgiftsfri och religiöst och politiskt obunden. Vi ger inte tillgång till lokalerna för enbart kommersiellt bruk.

Ta kontakt, fråga och kom på idéer!

Petri Koikkalainen
petri.koikkalainen@hel.fi
puh: 09 310 89047
Barnens trafikstad
Auroranportti 2, 00250 Helsinki

Nyckelord

Ärligt talat