Kulturlaboratoriet – ett utrymme för försök med egen konst

Arbetet över fyra års tid lönade sig. Ungas fina initiativ från Krutbudgeten är nu verklighet! I Kasberget (Dunungens väg 2) har man renoverat en egen lokal för unga, Kulturlaboratoriet.

Målet med projektet Kulturlaboratoriet var att få till stånd en lokal för de ungas självständiga verksamhet i Kasberget. Avsikten med lokalen är att möjliggöra för unga att ta fram egna föreställningar och verk, ordna pop up-kaféer och evenemang och dela kunskap.

När lokalförsöket pågick gjorde unga konst som de kände egen med stöd av Hertonäs ungdomsarbetsenhets kulturarbetsgrupp. Unga deltog i både regionala och nationella evenemang och gjorde bland annat ljusverk för Lux Hki:s kringprogram och fick vara med i den internationella verkserien Agenda Art 2030 i Tölöviken. Fem unga från Kulturlaboratoriet gjorde även en studieresa till Köpenhamn hösten 2019. Syftet var att hämta inspiration från ungdomars kulturlokal Kraftwerket. 

Hösten 2021 besöks lokalen av ungdomsgrupper och klasser samt kommer man med idéer för användningen av lokalen med unga. Senare på hösten får man redan uppleva konst av unga i lokalen.

Det första verket var en installation som byggs av avskrivna böcker och genomfördes i samarbete med biblioteket. Själva verket byggdes av ungdomar i åldern 13–29 år 16.10–17.10.

Välkommen att bekanta dig med Kulturlaboratoriet!

Senare på hösten

Ideasta taiteeksi -mentorryhmä 16.11.2021–29.3.2022   

Information

Marjaana Veikkanen
tfn. 041 5121738, 
marjaana.veikkanen@hel.fi, 
ig: marjaanateatteri 

Teresa Nurmioja
tfn. 040 359 3651
teresa.nurmioja@hel.fi

Ärligt talat