Icke-diskriminerande spelverksamhet

Non-toxic – icke-diskriminerande spelkultur är ett landsomfattande projekt där spelkultur och spelverksamhet utvecklas till en hobby som är öppen och trygg för alla, fri från hatpropaganda och trakasserier. Projektet som täcker hela Finland samordnas av Helsingfors stads ungdomstjänster tillsammans med projektpartnerna.

Ny publikation på svenska: Guide för nybörjare mot en jämlikare spelverksamhet

Non-Toxic-projektet publicerade en nybörjarguide till mer jämställt spelande för att stödja spelutbildare. Guiden sammanställer verktyg, tips och bästa praxis som samlats in under projektet från finländska organisationer och grupper vars arbete kombinerar digital spelkultur och unga människor. Guiden är fritt på finska, svenska och engelska som en tillgänglig pdf och som ljudbok.

Du kan ladda ner guiden på hemsidan.

Projektets tredje skede 2022–2023

Projektet Non-toxic – icke-diskriminerande spelkultur startade det tredje rikstäckande skedet sommaren 2022. Det har även finansierads av Utbildnings- och kulturministeriet.
Som landsomfattande huvudmål för projektets tredje skede 2020–2022 är:

  • starkande av kompetensen hos de pedagogerna som möter unga spelare inom digital spelkultur, förebyggande av hatretorik och diskriminering samt skapande av en säkrare spelkultur i samarbete med kommunalt ungdomsarbete
  • främjande av icke-diskriminering och jämlikhet inom e-sportkulturen i samarbete med e-sportorganisationer och evenemang
  • stödjande av ny vetenskaplig forskning och öka dess användning genom artiklar och presentationer
  • ökande av multiprofessionell samarbete mellan e-sport, ungdomsarbete, spelutveckling och mediagrupper inom spel verksamhet.

Projektets andra skede 2019–2021

Projektet Non-toxic – icke-diskriminerande spelkultur började det andra landsomfattande skedet i slutet av 2019. Även det andra skedet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Landsomfattande huvudmål för projektets andra skede 2019–2021:

  • projektets huvudsakliga mål är att i samarbete med kommunala partners inom ungdomsarbetet stärka fostrarnas kompetens gällande den digitala spelkulturen, förebyggandet av hatpropaganda och diskriminering samt skapandet av en tryggare spelkultur
  • främjande av e-sportkulturens icke-diskriminering och likvärdighet i samarbete med e-sportorganisationerna
  • öka och använda utforskad kunskap för att påbörja internationellt samarbete.

I november 2020 publicerade projektet en studie av forskaren Miia Siutila om Non-toxic spelfostran i hemmen och ungdomsarbetet (på finska). Studien fokuserar på spelfostrans metoder och roll för att främja en mer jämlik spelkultur.

Evenemanget Non-toxic – icke-diskriminerande spelkultur 26.11.2020

Projektrapporten ”Non-toxic Spelfostran i hemmen och ungdomsarbetet”, utarbetad av doktoranden Miia Siutila, publicerades på evenemanget Non-toxic – icke-diskriminerande spelkultur. Talen från evenemanget har sammanställts till en spellista och har undertexter. Miia Siutila, forskardoktor Mikko Meriläinen, mobilspeltillverkare Felicia Prehn och e-sportproffs Laura “lapa” Kyntäjä talade vid evenemanget. I Q&A-delen svarade talarna på frågor från publiken.

Projektets första skede 2017–2019

Det första, lokala skedet av projektet Non-toxic genomfördes 06/2017–05/2019 i Helsingfors i stadens ungdomstjänster och med ett omfattande nätverk av partner. Huvudmålen för projektets första skede var att:

  • utreda unga spelares erfarenheter om hatpropaganda och trakasserier i spelverksamhet och -kultur
  • främja mångfald, jämlikhet och trygghet i spelverksamhet och -gemenskaper
  • erbjuda unga spelare och yrkesfolk information om och sätt att svara på hatpropaganda och att främja jämställdhet genom utbildning, verkstäder och tematiserade spelevenemang.

Projektet finansierades av undervisnings- och kulturministeriet, inom handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland. Det Finska e-sportförbundet SEUL ry fungerade som huvudsamarbetspartner. Projektets styrgrupp inkluderade yrkesfolk inom ungdomsarbetet, spelfostran, forskning och främjande av jämlikhet.

Bekanta dig också med SEUL:s likabehandlings- och jämlikhetsplan (pdf på finska), som arbetsgruppens arbetstagare deltog i. Projektet deltog också i bearbetningen av planen för likabehandling och jämlikhet 2018.

Further information:

Project Planner
Essi Taino

essi.taino@hel.fi
040 530 5140

Project Coordinator
Sonja Ahtiainen

sonja.ahtiainen@hel.fi
040 637 4543

The Non-Toxic certificate training organised by the Finnish Electronic Sports Association and the Non-Toxic – Non-discriminatory game culture project was held for the first time in January-February 2021. The certificate states that the player is committed to developing safer and more equal gaming. 

Ärligt talat