Icke-diskriminerande spelverksamhet

Non-toxic – icke-diskriminerande spelkultur är ett landsomfattande projekt där spelkultur och spelverksamhet utvecklas till en hobby som är öppen och trygg för alla, fri från hatpropaganda och trakasserier. Projektet som täcker hela Finland samordnas av Helsingfors stads ungdomstjänster tillsammans med projektpartnerna.

Projektets andra skede 2019–2021

Projektet Non-toxic – icke-diskriminerande spelkultur började det andra landsomfattande skedet i slutet av 2019. Även det andra skedet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Landsomfattande huvudmål för projektets andra skede 2019–2021:

  • projektets huvudsakliga mål är att i samarbete med kommunala partners inom ungdomsarbetet stärka fostrarnas kompetens gällande den digitala spelkulturen, förebyggandet av hatpropaganda och diskriminering samt skapandet av en tryggare spelkultur
  • främjande av e-sportkulturens icke-diskriminering och likvärdighet i samarbete med e-sportorganisationerna
  • öka och använda utforskad kunskap för att påbörja internationellt samarbete.

I november 2020 publicerade projektet en studie av forskaren Miia Siutila om Non-toxic spelfostran i hemmen och ungdomsarbetet (på finska). Studien fokuserar på spelfostrans metoder och roll för att främja en mer jämlik spelkultur.

Evenemanget Non-toxic – icke-diskriminerande spelkultur 26.11.2020

Projektrapporten ”Non-toxic Spelfostran i hemmen och ungdomsarbetet”, utarbetad av doktoranden Miia Siutila, publicerades på evenemanget Non-toxic – icke-diskriminerande spelkultur. Talen från evenemanget har sammanställts till en spellista och har undertexter. Miia Siutila, forskardoktor Mikko Meriläinen, mobilspeltillverkare Felicia Prehn och e-sportproffs Laura “lapa” Kyntäjä talade vid evenemanget. I Q&A-delen svarade talarna på frågor från publiken.

Projektets första skede 2017–2019

Det första, lokala skedet av projektet Non-toxic genomfördes 06/2017–05/2019 i Helsingfors i stadens ungdomstjänster och med ett omfattande nätverk av partner. Huvudmålen för projektets första skede var att:

  • utreda unga spelares erfarenheter om hatpropaganda och trakasserier i spelverksamhet och -kultur
  • främja mångfald, jämlikhet och trygghet i spelverksamhet och -gemenskaper
  • erbjuda unga spelare och yrkesfolk information om och sätt att svara på hatpropaganda och att främja jämställdhet genom utbildning, verkstäder och tematiserade spelevenemang.

Projektet finansierades av undervisnings- och kulturministeriet, inom handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland. Det Finska e-sportförbundet SEUL ry fungerade som huvudsamarbetspartner. Projektets styrgrupp inkluderade yrkesfolk inom ungdomsarbetet, spelfostran, forskning och främjande av jämlikhet.

Bekanta dig också med SEUL:s likabehandlings- och jämlikhetsplan (pdf på finska), som arbetsgruppens arbetstagare deltog i. Projektet deltog också i bearbetningen av planen för likabehandling och jämlikhet 2018.

Further information:

Project Planner
Riikka Lehtinen

riikka.lehtinen@hel.fi
040 4871 406

Project Coordinator
Sonja Ahtiainen

sonja.ahtiainen@hel.fi
040 637 4543

The Non-Toxic certificate training organised by the Finnish Electronic Sports Association and the Non-Toxic – Non-discriminatory game culture project was held for the first time in January-February 2021. The certificate states that the player is committed to developing safer and more equal gaming. 

Ärligt talat