Syrjimätön pelitoiminta

Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri oli vuosina 2019-2023 toiminut valtakunnallinen hanke, jossa pelikulttuuria ja pelitoimintaa kehitettiin kaikille avoimeksi ja turvalliseksi, vihapuheesta ja häirinnästä vapaaksi harrastukseksi. Koko Suomen laajuista hanketta koordinoi yhdessä hankekumppaneiden kanssa Helsingin kaupungin nuorisopalvelut.

Aloittelijan opas yhdenvertaisempaan pelitoimintaan on julkaistu 
 
Non-Toxic -hanke julkaisi yhdenvertaisemman pelitoiminnan aloittelijan oppaan tukeakseen pelikasvattajia, jotka ovat uusia pelikasvatuksen ja yhdenvertaisuuden teemojen parissa tai jotka haluavat päivittää tietojaan. Opas kokoaa hankkeen aikana kerättyjä työkaluja, vinkkejä ja parhaita käytäntöjä suomalaisilta organisaatioilta ja ryhmiltä, ​​joiden työssä yhdistyvät digitaalinen pelikulttuuri ja nuoret. Opas on vapaasti saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi saavutettavana PDF-tiedostona sekä äänikirjoina

Non-toxic – Syrjimätön pelikulttuuri -hanke valittu Vuoden pelikasvattajaksi 2021

Pelikasvattajien verkoston jäsenistä koostuva raati on valinnut Vuoden pelikasvattajaksi Non-toxic – Syrjimätön pelikulttuuri -hankkeen. 🎮🌈

Vuoden Pelikasvattajan kunnianosoitus annetaan vuosittain Peliviikolla henkilölle, organisaatiolle, teolle tai ilmiölle, joka on olemassaolollaan, toiminnallaan tai käytöksellään edistänyt positiivista pelikulttuuria, suvaitsevaisuutta ja asiallista käytöstä peleissä, keskustelua digitaalisesta pelaamisesta tai vähentänyt pelaamiseen liittyviä haittoja. Helsingin kaupungin tiedote.

Hankkeen kolmas vaihe 2022-2023

Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankkeen kesällä 2022 alkanut toinen vaihe on valtakunnallinen ja kolmatta vaihetta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen kolmannen vaiheen 2022-2023 päätavoitteet valtakunnallisesti:

  • nuoria pelaajia kohtaavien kasvattajien osaamisen vahvistaminen digitaalisesta pelikulttuurista, vihapuheen ja syrjinnän ehkäisystä sekä turvallisemman pelikulttuurin luomisesta yhteistyössä kunnallisen nuorisotyön kumppaneiden kanssa
  • e-urheilukulttuurin syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden edistäminen yhteistyössä e-urheiluorganisaatioiden ja pelitapahtumien kanssa.
  • tutkitun tiedon lisääminen tutkimusartikkeleiden, puheenvuorojen ja artikkeleiden muodossa
  • moniammatillisen yhteistyön lisääminen mm. e-urheilun, nuorisotyön, pelinkehityksen, pelimedioiden toimijoiden kanssa.

Hankkeen toinen vaihe 2019–2022

Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankkeen loppuvuodesta 2019 alkanut toinen vaihe on valtakunnallinen. Myös toista vaihetta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeelle on myönnetty jatkoaika 31.3.2022 asti.

Hankkeen toisen vaiheen 2019-2022 päätavoitteet valtakunnallisesti:

  • nuoria pelaajia kohtaavien kasvattajien osaamisen vahvistaminen digitaalisesta pelikulttuurista, vihapuheen ja syrjinnän ehkäisystä sekä turvallisemman pelikulttuurin luomisesta yhteistyössä kunnallisen nuorisotyön kumppaneiden kanssa
  • e-urheilukulttuurin syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden edistäminen yhteistyössä e-urheiluorganisaatioiden kanssa
  • tutkitun tiedon lisääminen ja hyödyntäminen kansainvälisen yhteistyön käynnistäminen.

Marraskuussa 2020 hanke julkaisi tutkija Miia Siutilan laatiman selvityksen Non-toxic – pelikasvatusta kotona ja nuorisotyössä. Selvitys pureutuu pelikasvatuksen keinoihin ja rooliin yhdenvertaisemman pelikulttuurin edistämisessä.

Non-toxic- syrjimätön pelikulttuuri -videosarja

Non-toxic -videosarja sisältää seitsemän lyhyttä videota, jotka keskittyvät pelikasvatukseen ja pelikulttuuriin. Videot on tarkoitettu kaikille kasvattajille sekä pelikulttuurin toimijoille. Videoilla puhumassa Hyvinkään kaupungin nuorisopäällikkö Mika Joensuu, Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden pelitoiminnan koordinaattori Stella Härkönen, Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri –hankkeen projektisuunnittelija Riikka Lehtinen ja projektikoordinaattori Sonja Ahtiainen, tutkijatohtori Mikko Meriläinen ja tutkija Usva Friman Tampereen yliopistolta, Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksiköstä. Videot ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun Pelikasvatus nuorisotyössä -opintojaksoa.

Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -tapahtuma 26.11.2020

Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -tapahtumassa julkaistiin hankkeen selvitys “Non-toxic – Pelikasvatusta kotona ja nuorisotyössä”, jonka laati tohtorikoulutettava Miia Siutila. Tapahtuman puheenvuorot on koottu soittolistalle ja tekstitetty. Tapahtumassa puhuivat Miia Siutila, tutkijatohtori Mikko Meriläinen, mobiilipelien tuottaja Felicia Prehn sekä e-urheilun ammattilainen Laura ”lapa” Kyntäjä. Q&A -osiossa puhujat vastasivat yleisön kysymyksiin.

Hankkeen ensimmäinen vaihe 2017–2019

Non-toxic-hankkeen ensimmäinen, paikallinen vaihe toteutettiin 06/2017–05/2019 Helsingissä kaupungin nuorisopalveluissa ja laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa. Projektin ensimmäisen vaiheen päätavoitteet olivat

  • selvittää nuorten pelaajien kokemuksia vihapuheesta ja häirinnästä pelitoiminnassa ja -kulttuurissa
  • edistää moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta pelitoiminnassa ja -yhteisöissä
  • tarjota nuorille pelaajille ja ammattilaisille tietoa vihapuheesta ja keinoja siihen vastaamiseen sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen koulutusten, työpajojen ja teemoitettujen pelitapahtumien kautta.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö osana Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaa. Pääyhteistyökumppanina toimi Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry. Hankkeen ohjauryhmään kuului nuorisotyön, pelikasvatuksen, tutkimuksen ja yhdenvertaisuuden edistämisen ammattilaisia.


Tutustu myös Seulin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan (pdf), jonka työryhmään hankkeen työntekijät osallistuivat. Hanke osallistui myös vuoden 2018 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman työstöön.

Lisätietoja:

Pelitoiminnan koordinaattori
Stella Härkönen
stella.harkonen@hel.fi

Non-toxic sertifikaattikoulutusten ja häirintäyhdyshenkilökoulutusten osalta, yhteys:
info@seul.fi

Suomen elektronisen urheilun liiton ja Non-Toxic – Syrjimätön pelikulttuuri -hankkeen järjestämä Non-Toxic -sertifikaattikoulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa tammi-helmikuussa 2021. Sertifikaatti kertoo, että toimija on sitoutunut kehittämään turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa pelaamista.