Välkommen till Hjältar-verksamheten!

Hjältar-verksamheten ordnas på måndagskvällar på Discord kl. 17.30–20.30.

För att kunna delta i Hjältar-verksamheten behöver du ett avgiftsfritt medlemskort, som du kan lösa ut antingen i digital form eller i kortform. Medlemskortet löses ut från ungdomsgården när verksamheten har startats.

Verksamheten är finskspråkig.

Ta kontakt

Ledarna nås bäst under verksamhetsdagen kl. 16.00–21.00 på Hjältar-verksamhetens telefonnummer 040 169 6278, eller under andra tider per e-post.

Du kan också följa verksamheten på Instagram och Facebook!

Ärligt talat