Sankarit-Hjältar

Vi är Hjältar!

Hjältar är fritids-, hobby- och ungdomsgårdsverksamhet för unga i åldern 15–29 år med olika slags funktionsnedsättningar. Välkommen till Hjältar-verksamheten! Trevligt att du är med!

N/A

Välkommen till Hjältar-verksamheten! I Hjältar-verksamheten kan du delta i ledd verksamhet, umgås med vänner, lära känna nya människor eller bara fördriva en stund i lugn och ro.

Ungdomarna deltar i planeringen och genomförandet av verksamhetens innehåll, kom med du också!

Hjältar-verksamheten ordnas på måndagskvällar på Discord kl. 17.30–20.30. För att kunna delta i en distanskväll behöver du användarkoder till Discord-servern. Se närmare anvisningar

Hur kan jag delta?

För att kunna delta i Hjältar-verksamheten behöver du ett avgiftsfritt medlemskort, som du kan lösa ut antingen i digital form eller i kortform. Medlemskortet löses ut från ungdomsgården när verksamheten har startats.

Verksamheten är finskspråkig.

Ärligt talat