Hjältar-kvällar

Information till vårdnadshavare

30–40 unga kan delta i kvällen. Det är därför viktigt att ledarna känner till taxibilarnas hämtningstider för de unga som rör sig med taxi. Vi önskar att ni meddelar taxibilarnas hämtningstider t.ex. per SMS, e-post eller på en lapp som den unga tar med sig. Det skulle dessutom vara bra att taxibilarna beställs till gården senast kl. 20.25. Vänligen meddela ifall er adress har ändrats eller om den unga t.ex. har boendeträning.

Vi önskar varmt att ni kontaktar oss om ni funderar över något. Meddela oss också om de akuta frågor som påverkar den ungas livssituation, om ni känner att vi behöver känna till dem.

  • Lokalerna rymmer ett begränsat antal personer och när det gäller vår verksamhet är det 25 personer.
  • På grund av eventuell coronaspårning och ett begränsat antal deltagare använder vi förhandsanmälning.
  • Anmälan sker genom att skicka information om dem som kommer per e-post, dvs. allas namn och telefonnummer (även assistenterna och föräldrarna som följer med etc.).
  • Anmälan slutar torsdagen den 2 september kl. 23.59, ni får ett meddelande om det maximala deltagarantalet har hunnit nås.
  • Kvällen hålls som vanligt kl. 17.30–20.30 på ungdomsgården Apaja, på Smedjeviksvägen 10 A b.
  • Anmäl också tiden då taxin hämtar ifall du kommer med taxi (Det är bra att beställa hämtningen till senast kl. 20.20 ifall det skulle vara förseningar, och var noga med att ange adressen A b för att se till att taxibilarna säkert hittar fram.)

Kontaktuppgifter

Ungdomsgården Drumsö
Smedjeviksvägen 10a B
00200 Helsingfors

Ledarna nås bäst under verksamhetsdagen kl. 16.00–21.00 på Hjältar-verksamhetens telefonnummer 040 169 6278, eller under andra tider per e-post sankarit@hel.fi.

Nyckelord

Ärligt talat