Forum-teatteri

Ohjaajat tekevät Forum-teatteriesityksiä tarpeen mukaan sekä nuorille että työntekijöille tai esimiehille heidän aiheistaan. Forum-teatteri on yksi keskeinen soveltavan teatterin menetelmä, jossa esiintyjät ja yleisö käsittelevät yhdessä yhteisön ongelmia ja pohtivat erilaisia ratkaisuja.

Forum-teatteri on toiselta nimeltään yhteisöteatteri

Se on havainnollinen ja tehokas tapa tutkia yhteisöissä ilmeneviä ongelmia ja kysymyksiä. Forum-teatterin kautta ongelma tai haaste konkretisoituu, ja sen eri puolia voidaan tarkastella yhdessä sekä etsiä uusia tapoja ratkaista se.  

Teatteriesitys on kaksiosainen:

 1. Aluksi yleisö seuraa valitun teeman pohjalta rakennettua lyhyttä näytelmää, joka tiivistää teeman vahvoiksi ja vaikuttaviksi kysymyksiksi.
 2. Näytelmän jälkeen käynnistyy toinen osa eli interaktio. 
  Siinä yleisö ratkoo esityksen herättämiä kysymyksiä  yhteisin keskusteluin ja etsien näyttämöllä uusia ratkaisutapoja.

Forum-teatteri saa  keskustelemaan

ja kokeilemaan miten erilaiset toimintatavat vaikuttavat tilanteisiin, joissa ilmenee yleisön mielestä vääryyttä. Keskustelun ja osallistumisen myötä pyritään yksilöiden ajattelun syventymiseen, ja uusien yhteisten ratkaisumallien löytymiseen.    

Forum-teatteri houkuttelee yleisön mukaan

Forum-teatteri on yhtä aikaa ryhmälähtöinen ongelmanratkaisumenetelmä ja arvokeskustelun väline.  Se ei käske eikä ohjeista, mutta houkuttelee osallistujat mukaan niin järjellä kuin tunteella, jotta todellinen ja pysyvä muutos käsiteltävään ongelmaan voisi olla mahdollinen.    

Produktioita

Kaikki esitykset on rakennettu kohderyhmältä kerätyn materiaalin pohjalta:

 • Lukiolaisille suunnattu Nasujaisia käsittelevä esitys 2021 
 • Kulttuuri -ja vapaa-ajan esihenkilöille tehty sovellettu Forum-esitys johtamisesta/osa 2 2019 
 • Kulttuuri -ja vapaa-ajan esihenkilöille tehty sovellettu Forum-esitys johtamisesta/osa 1 2019
 • Ruutibudjetin tiedonkeruuta varten tehty esitys omista rajoista yläkouluikäisille 2018 
 • Nuorisopalvelujen esihenkilöille tehty sovellettu Forum-esitys osana esimiesvalmennusta 2016 
 • Päihdeteemainen esitys yläkouluikäisille 2012 
 • Seksuaalisuutta ja seksuaalista häirintää käsittelevä esitys 2009