Helsingfors förnyar fasaderna på ungdomsgårdarna. Berätta din åsikt! 

Helsingfors förnyar fasaderna på ungdomsgårdarna. I Helsingfors stad finns cirka 65 olika ungdomsgårdar som kommer att få nya skyltar och ljusreklamer. Syftet med förnyelsen är att skapa ett intressant och modernt uttryck för ungdomsgårdarna. För detta vill vi höra de ungas åsikter om två skyltförslag. 

Svara och påverka 

Vi samlar respons och tankar med en enkät. Svara på enkäten här: https://survey.alchemer.eu/s3/90551274/Nuorisotalot-kysely 

Tillsammans med de unga 

Bra och tillgängliga skyltar ökar sannolikheten för att tjänsterna är lätta att hitta, deras kvalitet, kundnöjdhet och säkerhet. Med förnyelsen av ungdomsgårdarna vill vi göra det lättare att hitta gårdarna och meddela om att ungdomsgårdarna är trygga mötesplatser. Det är också viktigt att beakta ungdomsgårdarnas unika egenskaper, olika betoningar och mångfald. 

De unga och ungdomsgårdarnas anställda har deltagit i planeringsprojektets olika skeden i intervjuer och verkstäder. Utöver den enkät som vi nu utför bedöms helheten ur ett perspektiv för tillgänglighet med stadens egna samt utomstående sakkunniga.   

Nyckelord

Ärligt talat