Fallkullas kamrathandledare

Du kan bli en kamrathandledare om du är över 13 år, är intresserad av handledning och ofta besöker Fallkulla. Innan du börjar som kamrathandledare deltar du i en kamrathandledarutbildning. Under utbildningen lär du dig vad du ska göra som handledare.

Som kamrathandledare kan du vara hjälpledare i verksamheten för 9–11-åringar samt om du vill t.ex. leda kurser för andra unga.

På sommaren har det också traditionellt ordnats två verksamhetsläger för 9-11-åringar som har letts av kamrathandledare.

Nyckelord

Ärligt talat