Fallkullan vertaisohjaajat

Sinusta voi tulla vertaisohjaaja eli vertsi, jos olet yli 13-vuotias, olet kiinnostunut ohjaamisesta ja käyt usein Fallkullassa.

Ennen kuin aloitat vertsina, osallistut vertaisohjaajakoulutuksen. Koulutuksessa opit toimimaan ohjaustilanteissa.

Vertaisohjaajat voivat toimia apuohjaajina 9–11-vuotiaiden toiminnassa sekä halutessaan vetää esim. kursseja muille nuorille.  Kesäisin on myös perinteisesti ollut kaksi vertaisohjaajavetoista toimintaleiriä 9-11-vuotiaille.

Avainsanat