Dags igen att skaffa sig ett medlemskort!

Medlemskortet till Helsingfors ungdomstjänster, också kallat Jässäri, är ditt gratis VIP-pass till verksamhet, evenemang och fritidsaktiviteter på ungdomsgårdar runtom Helsingfors.

Medlemskortet beviljas alla helsingforsiska ungdomar under 29 år, och med kortet får man tillgång till bl.a. musikstudior, konstgrupper och möjlighet att spela eller bara hänga på ungdomsgården.

Helsingforsbor över 13 år får ett digitalt medlemskort genom att registrera sig på adressen jassari.hel.fi, där de kan fylla i ansökningsblanketten och skicka den till sin vårdnadshavare för godkännande. Medlemskortet träder i kraft när vårdnadshavaren har godkänt medlemsansökan. Det är lätt att förnya ett existerande digitalt medlemskort genom att skicka en begäran om förnyande till vårdnadshavaren.

Alla under 13 år får ett medlemskort i plast på ungdomsgården med en årlig läsårsdekal. Man kan ladda ner och skriva ut ansökan om medlemskort här, eller hämta en ansökan från din närmaste ungdomsgård. Blanketten returneras ifylld och undertecknad av vårdnadshavaren till ungdomsgården, där man får medlemskortet och läsårsdekalen i utbyte.

Helsingfors stad överlåter aldrig kontaktuppgifter för unga eller vårdnadshavare åt någon, och användarna har alltid rätt att granska uppgifter om sig själv. Mer information om Helsingfors ungdomstjänsters verksamhet finns på adressen nuorten.hel.fi/saker-att-göra-och-platser/ och på sociala medier.

Nyckelord

Ärligt talat