Bokning av Malmgård lokaler

Lokalerna kan bokas för enskilda evenemang eller för regelbundet bruk.

Användningsturer till lokalerna delas i första hand ut till helsingforsiska ungdomsgrupper och -organisationer, för vilka användningen av lokalerna är avgiftsfri. Du kan också boka och hyra lokalerna för annat bruk, i vilket fall en avgift tas ut enligt prissättningen som godkänts av ungdomsnämnden. Användningsavgiften för lokalerna för nästa år bekräftas våren året innan.

Lokalerna kan bokas för både enskilda evenemang och för regelbundet bruk. Vad beträffar enskilda användningsturer, ta kontakt två veckor innan den önskade tidpunkten.

Om du är intresserad av att boka lokal, följ dessa anvisningar:

 • Ta reda på vilka användningsturer är lediga genom att skicka en e-post till anssi.jarvinen@hel.fi.
 • Användning av och tjänster i ungdomstjänsternas lokaler delas ut enligt listan:

Avgiftsfritt utnyttjande

 1. Verksamhetsställets egen verksamhet
 2. Verksamhetsgrupper för helsingforsiska ungdomar och ungdomsorganisationer / föreningar
 3. Föreningar vars hemort är Helsingfors
 4. Helsingfors stads sektorer
 5. Helsingfors invånare och samfund

Att ordna lagstadgad eftermiddagsverksamhet och gruppverksamhet med barn och unga inom den grundläggande konstutbildningen samt gruppverksamhet som främjar integration i ungdomslokaler är avgiftsfritt.

Avgiftsbelagd användning: Enligt prislistan

 1. Religiösa samfund
 2. Företag
 3. Andra
 • Kontakta Malmgårds ungdomsgård, helst per e-post (anssi.jarvinen@hel.fi) och berätta för oss när du behöver lokalen/lokalerna.
 • Du kan skriva ut en begäran om användningstur här, eller göra den genom e-post. Skicka in den ifyllda och undertecknade ansökan om användningstur skannad till adressen anssi.jarvinen@hel.fi eller per post till ungdomsgården på adressen: Malmgård ungdomsgård, Pigstigen 3–5, 00410 Helsingfors.

Ungdomsgårdarnas anvisningar

Om användningen av lokalerna ingås i samband med att nycklarna överlåts ett avtal om självständigt bruk tillsammans med ungdomstjänsterna. Avtalet ska undertecknas av en myndig person.

Märk väl att flera olika grupper kan vara aktiva samtidigt på gården och att hyra ut hela gården för privat bruk endast är möjligt i undantagsfall. Samtidig användning av gårdens olika utrymmen innebär att de allmänna utrymmena är tillgängliga för alla.

Lokalerna är tillgängliga och det finns en tillgänglig wc.

De trådlösa näten är: StadiNet, Munstadi eller Helsingfors stads WLAN.

Ungdomsgården med gårdsområden är rusmedelsfria områden och vi följer principen för ett rökfritt Helsingfors. Vi förutsätter av alla våra användare att de sorterar sitt avfall.

Avbokningsvillkor för lokalbokningen och jämkning av priset

Man kan avboka lokalen utan avgift två veckor innan bokningstidpunkten. För avbokning som sker senare än så tas en avbokningsavgift på 50 euro ut. Om en ordinarie användningstur inte avbokats två gånger i rad har ungdomstjänsterna rätt att inhibera turen för resten av säsongen.

Avdelningschefen kan av motiverade skäl besluta om jämkning av priset i tjänsteinnehavarens beslutsprotokoll om sökanden ber om det skriftligen.

Nyckelord

Ärligt talat