Boka lokaler hos Gårdsbacka ungdomsarbetsenhet

Användningsturer till lokalerna beviljas i första hand till helsingforsiska ungdomsgrupper och -organisationer, för vilka användningen av lokalerna är avgiftsfri. Du kan också boka och hyra lokalerna för annat bruk, i vilket fall en avgift tas ut enligt prissättningen som godkänts av ungdomsnämnden.

 1. Kontakta först ungdomsgården. Det lönar sig att kontrollera att lokalerna lämpar sig för bruket och att de är lediga vid den tidpunkt du önskar. Mer information om att boka lokaler och priset på lokalbokningen får du på sidan Boka lokaler.
 2. Ansök om användningstur
  Lokalerna bokas genom en ansökan om användningstur. Ansökningar om enskilda användningsturer kan beviljas direkt av ungdomsgården. Ordinarie användningsturer för verksamhetsperioden 7.8–31.5 ska ansökas senast 29.4. I ansökningarna anges de verkliga start- och slutdatumen för höst- och vårsäsongen.
 3. Ansökningar för ordinarie användningsturer skickas elektroniskt till den ansvariga ledaren vid Gårdsbacka ungdomsarbetsenhet för handläggning.
  Pekka Turunen
  pekka.turunen@hel.fi
  040 681 5461
 4. Pappersansökningar skickas till De ungas aktivitetscenter Luuppi på Köpvägen.
 5. OBS! Efter att din ansökan om användningstur har handlagts postas svaret till dig. Kontrollera noggrant om vi gjort ändringar i den, till exempel beträffande start- eller slutdatumen. Dessutom kan vi inte till exempel bevilja användning till alla våra lokaler om vi behöver dem för vår egen verksamhet. Ungdomsgårdens egen verksamhet har förtur framom organisationsbruk. Om detta och andra eventuella undantag har vi gjort upp en anvisning, som bifogas ansökan.

Nyckelord

Ärligt talat