Gårdsbacka enhets för ungdomsarbete anvisningar för brukstider

Gårdsbacka enhet för ungdomsarbete består av följande enheter:
De ungas aktivitetcenter Luuppi (som har en medie- och gatkonstbyrå samt pysselverkstad, skatehall och ungdomsgård) samt ungdomsgården i Stensböle och Ärvings.

Enhetens egen verksamhet under lov gör att tider inte beviljas under följande lov:

• höstlovet 18.10.2021 (mån.)–24.10.2021 (sön.)
• jullovet 23.12.2021 (tors.)–9.1.2021 (sön.)
• sportlovet 21.2.2022 (mån.)–27.2.2022 (sön.)

Villkor för avbokning av lokaler:

 • Lokalen kan avbokas avgiftsfritt två veckor före den bokade tiden.
 • För avbokning som sker senare än så debiteras en avbokningsavgift på 50 euro.
 • Om en ordinarie användningstid inte avbokats två gånger i rad har ungdomstjänsterna rätt att avboka tiden för resten av säsongen.

Enheternas anvisningar för användningstider:

 • Lokalerna används endast under överenskomna tider. En beviljad tid omfattar åtgärder för ankomst och avfärd.
 • Innan tiden löper ut ska lokalerna återställas i ursprunglig ordning:
 • Fönstren stängs, saker ställs på plats, ytterdörren låses.
 • Den som använder tiden ska själv städa upp efter sig:
 • sopkorgar ska tömmas, större skräp tas upp från golvet, sopor förs ut, ytor avtorkas, kärl diskas.
 • Eventuella extra kostnader för städning och bevakning betalas av användaren.
 • Fel som hittas på möbler och i rummen ska omedelbart rapporteras till ungdomsgårdens personal. Användaren ska ersätta lösören som skadats eller försvunnit till följd av vårdslös användning.
 • Obehöriga personer utanför den egna gruppen får inte ges tillträde till ungdomsgårdens lokaler.
 • Efter varje användningstid ska följande antecknas i ungdomsgårdens organisationsjournal:
 • gruppens namn, tid och antal deltagare.
 • Nycklar och nyckelkort till ungdomsgården ska återlämnas för sommarlovet till gården.
 • All verksamhet på ungdomsgården är rusmedelsfri. Lokalerna inomhus samt främre och bakre gården vid ungdomsgårdarna är ovillkorligen rökfria; rökning är förbjuden i ungdomsgårdens omgivning!
 • Ungdomsgårdarna följer Helsingfors stads program för hållbar utveckling. Vi använder inte engångskärl annars än under evenemang utomhus, och vi sorterar avfallet.
 • Be om en introduktion till ungdomshusen, då personalen visar var städredskap, organisationsjournalen och annat väsentligt finns.

Om man bryter mot anvisningarna ovan, har ungdomstjänsten rätt att annullera användningstiden.

Nyckelord

Ärligt talat