Boka en lokal i Munksnäs ungdomsgård


Tyvärr kan man inte för ögonblicket ordna evenemang i våra lokaler!

Man kan boka Munksnäs ungdomsgård för privat- och organisationsbruk. Organisationer kan boka våra lokaler utanför vår egen verksamhet. Man har också möjlighet att övernatta på Munksnäs ungdomsgård. Lokalerna kan bokas för enskilda evenemang eller för regelbundet bruk.

Användningsturer till lokalerna delas i första hand ut till helsingforsiska ungdomsgrupper och -organisationer, för vilka användningen av lokalerna är avgiftsfri. Du kan också boka och hyra lokalerna för annat bruk, i vilket fall en avgift tas ut enligt prissättningen som godkänts av ungdomsnämnden.

Ungdomslokalernas ordinarie användningsturer för verksamhetsperioden hösten-våren 2020/2021 ansöks senast den sista vardagen i april. Om sista dagen för den utsatta tiden är en lördag eller helgdag ska ansökan lämnas in senast kl. 16:00 föregående vardag. Ansökan skickas till den lokal som en användningstur ansöks i. Beslut om ordinarie / regelbundna bokningar under verksamhetsperioden skickas till sökandena innan slutet av maj.

Det är också möjligt att boka lokalerna tillfälligt, bl.a. för enskilda evenemang och tillställningar. Förfrågningar om lediga turer och bokningar kan skickas året om till ansvariga ledare Heidi Saukkonen.

Bokningsanvisningar

 1. Kontakta ansvariga ledare Heidi Saukkonen (heidi.saukkonen@hel.fi) vid Munksnäs ungdomsgård och berätta när och vilka lokaler du behöver.
 2. Hämta den ifyllda ansökan om användningstur till ungdomslokalen medan den är öppen eller skicka den per post: PB 33404, 00099 Helsingfors stad Man kan också skicka in ansökan undertecknad och skannad per e-post till adressen heidi.saukkonen@hel.fi.

Ungdomslokalernas anvisningar

Om användningen av lokalerna avtalas i samband med att nycklarna överlåts ett avtal om självständigt bruk tillsammans med ungdomstjänsterna. Avtalet ska undertecknas av en myndig person.

I ungdomstjänsternas verksamhetsställen strävar vi efter ett mer hållbart levnadssätt, som förutsätter av alla användare att de åtminstone sorterar sitt avfall och undviker onödig energikonsumtion och användning av engångskärl. Ungdomstjänsternas lokal med gårdsområden är rusmedelsfria områden och vi följer principen för ett rökfritt Helsingfors.

Avbokningsvillkor för lokalbokningen och jämkning av priset

Om en ordinarie användningstur inte blivit avbokad två gånger i rad, kan ungdomstjänsterna tolka det som att du inhiberat hela turen fram till slutet av perioden.

Förvaltningstjänsterna kan av motiverade skäl besluta om jämkning av priset i tjänsteinnehavarens beslutsprotokoll om sökanden ber om det skriftligen.

Anvisningar i anknytning till bokningen:

Innan turen

 • Innan turen börjar, kom överens med kontaktpersonen om överlåtelsen av nycklarna och en trygghetsvandring. Utan detta kan ni inte börja er tur.
 • Gå igenom lokalernas säkerhetsanvisningar.
 • Märk väl att man inte får släppa in obehöriga personer i Ungdomstjänsternas lokaler som inte har att göra med den egna gruppen/verksamheten. Vår gård har ingen vaktmästare och vår ytterdörr är låst, så ni får själv se till att hela er grupp kommer in i huset.

I slutet av turen

 • Städa lokalerna ni använt och lägg tillbaka allting så som det var ursprungligen. Diska alla kärl och lägg dem på plats, avfallet ska sorteras i rätt insamlingskärl, och toaletterna ska vara fräscha. Städredskap finns i köket och i förrådet i aulan.
 • Eventuella brister, trasiga saker och möbler som du hittar i lokalerna ska meddelas genom en anmälan i organisationsanvändarnas mapp, eller per e-post till den ansvariga ledaren.
 • Kom ihåg att i slutet av er tur kvittera varje besök i ungdomsgårdens dagbok. Det här är särskilt viktigt eftersom det här är hur vi kan uppfölja antalet användare och hur de bokade turerna genomförts.
 • När ni lämnar gården, kontrollera först att alla lokalerna är tomma. Se också till att dörrarna (även nödutgångarna) och fönstren är låsta. Släck lamporna i alla utrymmena.
 • Vad gäller enskilda turer, ska nycklarna returneras till den överenskomna platsen.

Efter er tur

 • Vi hoppas att ni har fått trevliga minnen av ungdomsgården.
 • Om er tur är avgiftsbelagd skickar vi en faktura för användningen av utrymmet inom ungefär en månad efter er tur.

Ge feedback

Vår avsikt är att betjäna ungdomsgårdens användare så väl som möjligt i enlighet med deras behov. Vi försöker ständigt utveckla lokalerna, och därför är det viktigt att vi lär känna era önskemål, behov och erfarenheter.

Vi vill gärna få respons om hur väl er användningstur lyckats, och idéer på hur lokalerna kunde utvecklas. Tack på förhand för er respons! Ni kan ge responsen per e-post eller i samband med att nycklarna överlåts.

Nyckelord

Ärligt talat