Vill du bli samarbetspartner?

Helsingfors stad söker föreningar, organisationer, företag och andra aktörer för att bedriva fritidsaktiviteter i enlighet med barns och ungas önskemål före kl. 17 i skolans lokaler eller i dess omedelbara närhet.

Anmälningsanvisningar

Uttryck ditt intresse för att vara serviceproducent för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors genom att anmäla dig till DPS-registret (ett dynamiskt upphandlingssystem) i Cloudia-portalen för offentliga upphandlingar.  Vi väljer hobbyer till skolorna i enlighet med barnens och de ungas önskemål och skickar anbudsförfrågningar per e-post till de aktörer som godkänts i DPS-registret för att ordna hobbyerna.

Läs närmare anvisningar här:

Information för samarbetspartner om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

Ärligt talat