Äventyrsfostran

Vad? Äventyrsfostran är en metod med syfte att skapa upplevelser som hjälper ungdomar att växa som människor genom äventyr.  Här lär vi oss färdigheter och förutsättningar för att fungera i grupp genom att utmana oss själva.

En viktig del av äventyrsfostran är att stöda deltagarna i att bli delaktiga i att definiera målen och verksamheten och i att ta ansvar för den egna och den gemensamma verksamheten.

Som del av en grupp spelar man en viktig roll när det gäller att vara en likvärdig medlem och stödja inlärningen. Det här utgör en sätt att spegla sin självkännedom och komma med egna idéer och lösningar. I äventyrsfostran betonas processarbete, reflekterande, dialog och fokus på deltagarnas resurser.

Var? Äventyrsfostran genomförs ofta i en äkta naturmiljö genom utflykter, paddling eller klättring, men kan lika gärna ske i form av en mörk promenad i skogen i november eller verksamhet som sker inomhus.

Hur? Äventyrsfostran skiljer sig från fria äventyr på så sätt att det alltid sker under ledning och är målinriktat och säkert. Äventyrsfostran som sker under ledning av professionella är planerad för att vara lämpligt utmanande för deltagarna. Vi lämnar bekvämlighetszonen, men inte alltför mycket.

Det finns alltid ett mål med verksamheten. Äventyrsfostran är helhetsinriktad med hänsyn till människans fysiska, psykiska och sociala trygghet. Efteråt reflekterar vi över upplevelsen. 

Varför? Äventyrsfostran har visat sig särskilt utveckla den fysiska, psykiska och sociala självkänslan och stärka samarbetsförmågan, initiativförmågan, förmågan att ta ansvar, identitetsbyggande och modet.

(Källa: snk.fi) Mer information (på finska): snk.fi/seikkailukasvatushttps://www.snk.fi/seikkailukasvatus/menetelma/

Nyckelord

Ärligt talat