Äventyrsfostran

Målet med äventyrsfostransverksamheten är att skapa positiva erfarenheter och stärka förmågan att fungera i grupp.

Verksamhetsidé

Genom äventyrsfostran som stöder gemenskapsanda och delaktighet kan vi hjälpa unga att finna sina egna styrkor som individer och som medlemmar av gruppen. Med äventyrliga gruppanpassningar stärker vi förmågan att ta andra i beaktande, ökar på tilliten i gruppen och övar på att fatta beslut i grupp.

Till äventyrsfostransverksamheten hör som en väsentlig del responssamtal.

verksamheten, hur det kändes, vad man lärde sig av det och hur det påverkar ens eget liv.Miljöfostran beaktas också ofta. Gruppernas specialbehov och önskemål beaktas när äventyrsverksamheten planeras.

Äventyrshusets kärnprocesser

  • Äventyrsfostrande gruppverksamhet
  • Utlåning av lokaler och redskap för att ordna äventyrsverksamhet
  • Utlåning av lokaler och redskap för att ordna annan verksamhet (ungdomsgrupper har förtur)
  • Utbildningstjänster för handledare till ungdomsgrupper

Mer information: snk.fi/seikkailukasvatus 

Nyckelord

Ärligt talat