Seikkailukasvatus

Seikkailukasvatustoiminnan tavoitteena on tuottaa positiivisia kokemuksia ja vahvistaa valmiuksia toimia ryhmässä.

Toiminta-ajatus

Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevan seikkailukasvatuksen avulla autamme nuoria löytämään omia vahvuuksiaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Seikkailullisilla ryhmäharjoitteilla vahvistetaan kykyä ottaa toisia huomioon, kasvatetaan luottamusta ryhmässä ja harjoitellaan ryhmäpäätöksien tekoa.  

Seikkailukasvatustoimintaan liittyy oleellisena osana palautekeskustelut

Harjoitteiden ja toimintojen jälkeen keskustellaan ryhmässä siitä, mitä tehtävän tai toiminnan aikana tapahtui, miltä se tuntui, mitä siitä opittiin ja mitä vaikutusta opitulla on omaan elämään. Ympäristökasvatus on usein huomioituna. Ryhmien erityistarpeet ja toiveet huomioidaan seikkailutoimintaa suunniteltaessa.  

Seikkailutalon ydinprosessit 

  • Seikkailukasvatuksellinen ryhmätoiminta  
  • Tilojen ja välineistön lainaus seikkailutoiminnan järjestämiseen  
  • Tilojen ja välineistön lainaus muun toiminnan järjestämiseen (nuorten ryhmät etusijalla)  
  • Koulutukselliset palvelut nuorten ryhmien ohjaajille  

Lisätietoja: snk.fi/seikkailukasvatus 

Avainsanat