Ungdomarnas frågor till uppsökande ungdomsarbetare i Helsingfors

Vi hjälper Helsingforsungdomar i åldern 16–28 för att de ska kunna ta del av allt det nyttiga och goda som Helsingfors har att erbjuda just dem.

Vår uppgift är att hjälpa alla ungdomar som tar kontakt med oss och visa dem vägen till de tjänster, de aktiviteter och den information som bäst lämpar sig för deras aktuella situation och som de vill använda sig av. Och, om det är okej för den unga, följer vi med och stödjer dem till exempel när det gäller att uträtta ärenden på olika ämbetsverk eller bekanta sig med läroanstalter, fritidsaktiviteter eller vad som helst som känns viktigt för dem just då.

I praktiken åker vi runt i Helsingfors och möter ungdomar där de tycker det känns bra att prata med oss. Det kan vara ett café, en ungdomsgård, en park, det egna hemmet eller också vårt kontor (som finns vid Stadin ammattiopisto i Vallgård, Hattulavägen 2). Och förstås chattar vi också om allt möjligt via WhatsApp.

Kontakten med oss är:

 1. Avgiftsfri
 2. Frivillig
 3. Konfidentiell

Allt vi gör utgår alltid från den ungas egna önskemål.

Tillsammans med oss kan du till exempel fundera på:

 • vad som skulle kunna intressera dig och hur du kan delta i det,
 • var du skulle vilja studera och hur du kan söka dit,
 • var och hur du kan söka jobb,
 • hur du kan få ordning på ekonomin,
 • hur du ansöker om utkomst-/arbetsmarknads-/whateverstöd och vilka bilagor som krävs,
 • hur du kan lära känna nya människor,
 • hur du ska kunna hitta en ny bostad i Helsingfors (svar =Det är troligtvis skitsvårt!),
 • var du kan få hjälp när du känner dig deppad eller annars behöver ta hand om kroppen eller själen. (svar = Det finns hjälp att få på riktigt, på ganska många platser till och med.)

Med oss kan du prata om både stora och små planer för livet, göra olika ansökningar tillsammans eller i lugn och ro förbereda dig inför svåra situationer (såsom arbetsintervjuer, ansökan till en skola, möten med socialen m.m.). Vi vet ganska mycket om vilka möjligheter denna stad och hela Finland erbjuder, vad ungdomar i olika situationer är berättigade till och var man kan få hjälp vid jobbiga lägen – något som säkert alla får uppleva någon gång. Det vi inte ännu vet, tar vi reda på och ställer även alla dumma frågor i stället för dig.

Hurdana ungdomar besöker er?

Vi träffar alla slags människor. Vi har inga noggranna kriterier på hurdan människan ska vara för att hen ska duga – det bästa för ungdomsarbetarna i Helsingfors är att de får vara med och hjälpa ungdomar ( personer i åldern 16–28 år).

Någon kan behöva lite uppmuntran ett par gånger för att kunna ta hand om något som inte lett någonvart och någon annan träffar vi flera gånger för att hitta den röda tråden i livet.

En kan vara skolavhoppare och sakna planer för livet

och en annan kan ha det svårt, eftersom hen inte har några pengar kvar och kommer att förlora sin bostad.

Den tredje vet exakt vad hen vill men inte ännu hur hen kan få det, medan

den fjärde kan ha psykiska problem och behöva hjälp för att kunna komma upp på fötterna igen.

Och sedan finns det den femte som vi ännu inte vet något annat om än att hen funderar på om hen ska kontakta det uppsökande ungdomsarbetet per telefon/WhatsApp eller e-post eller med kontaktformuläret på förstasidan.

Är ni på samma sätt som socialen?

Ja och nej: på samma sätt som socialen så försöker vi hjälpa till i svårigheter och siktar på att folk ska ha en ljusare framtid. Och ändå är vi olika, eftersom vi inte fattar officiella beslut och på så sätt inte bär ansvar för lagliga processer.

Ändå samarbetar vi gärna med socialarbetarna vid behov. Det kan vara till stor hjälp i många situationer.

Kan ni hjälpa mig även om jag har en massa problem?

Absolut, sätt dig ner i lugn och ro, så pratar vi för att få klarhet i det hela. Det ordnar sig säkert. Vi hjälper dig att se möjligheter och göra upp planer för framtiden – och gå mot dem. Vi kan träffas precis så många gånger som det behövs eller som det känns bra.

Vilka är ni?

Mer information om de uppsökande ungdomsarbetarna i Helsingfors och deras kontaktuppgifter.

Nyckelord

Ärligt talat