Kontaktuppgifter

Rådsnummer och WhatsApp: 040 184 3175 (vardagar kl. 9–15)

Det uppsökande ungdomsarbetet är en funktion av Helsingfors stad, kultur- och fritidsindustrin och ungdomstjänster.

Det uppsökande ungomsarbetet

Kultur och fritid / ungdomstjänster
Högbergs Gatan 43 D
00130 Helsingfors
PL 13455, 00099 Helsingfors stad

De uppsökande ungdomsarbetare

  • Ella 040 182 6700
  • Hely 040 4822668
  • Heini 040 681 6823
  • Henri 040 631 9701
  • Kalle 040 537 7628
  • Katri 040 681 6763
  • Laura 040 5725056
  • Leena 040 681 6815
  • Mikael 040 635 2019
  • Timo (verkställande direktör) 040 650 0786

Pelietsivät

Ärligt talat