Nordost luotsi (Koillisluotsi)

Luotsi erbjuder mångsidig sysselsättning och verksamhet, stöd i olika livssituationer, nya upplevelser, sällskap i samma ålder samt vid behov hjälp av en bekant ledare. Nordost Luotsi har verksamhet i det nord och nordost Helsingforsområdet. Verksamheten riktar sig till unga i högstadieåldern (12–15 år).

I Luotsi utarbetar du tillsammans med handledaren och vårdnadshavaren en lämplig plan för verksamheten, stödbehovet och dina egna målsättningar. Handledarna i Luotsi kontaktar dina vårdnadshavare. Med dem kan du diskutera om saker gällande ditt liv och Luotsi.

Handledarna i Luotsi samarbetar med personalen på elevvården och lärarna då det gäller ärenden som hör ihop med skolgången. Deltagandet i Luotsis verksamhet är frivilligt, men kräver att man förbinder sig.

Luotsis mål är att:

  • Öka färdigheterna, möjligheterna och funktionsförmågan hos den unga i olika miljöer och grupper
  • Erbjuda den unga positiva upplevelser
  • Hitta lämplig och rolig sysselsättning samt hobbyer för fritiden
  • Erbjuda vårdnadshavarna och ungdomarna gemensam verksamhet samt servicehandledning
  • Erbjuda stöd för behov gällande skolgång eller övrig livssituation.

Intresserad?

Ansökningsblanketten till Luotsi kan fyllas i av den ungas vårdnadshavare eller någon vuxen som arbetar med den unga. Efter detta kontaktar man den unga och hens familj samt kommer överens om ett gemensamt startmöte. Man skapar ett nätverk som följer den ungas ärenden, där man kommer överens om de individuella målsättningarna för den ungas lotsverksamhet.

Ungdomsledare:

Kristian Kyllönen
Nordost luotsi ungdomsledare
kristian.kyllonen@hel.fi
050 559 1788

Rosa Autio
Nordost luotsi ungdomsledare
rosa.autio@hel.fi
040 334 7304

Toivo Savolainen
Nordost luotsi socialhandledare
toivo.savolainen@hel.fi
040 483 7956

Minna Sirviö
Yksikön päällikkö, Malmin nuorisotyöyksikkö
minna.sirvio@hel.fi
040 194 5361

Ärligt talat