Ångest och depression

Ångesten är en mänsklig känsla, vars uppgift är att varna dig för hotfulla situationer.

Alla människor upplever svåra stunder i sitt liv. Ångest, sorg, nedstämdhet och depression hör till människolivet. De kan till exempel hänga ihop med förlust eller besvikelse.

Övergående ångest- och depressionskänslor är vanliga hos unga. Det kan vara fråga om en störning då ångesten och depressionen är återkommande eller långvarig och den orsakar tydlig skada eller tydligt lidande.

Ångest kan förekomma på många olika sätt, såsom allmän ångest, rädsla för sociala situationer eller offentliga platser, panikattacker eller tvångssymtom.

Långvarig depression eller irriterat humör, bortfall av intresse eller välbehag och trötthet trots tillräcklig vila är symtom på depression. Övriga symtom på depression är till exempel sömnsvårigheter, förändrad matlust, låg självkänsla, hopplöshet och självdestruktivitet.

Det är vanligt att ångeststörningar och depression förekommer samtidigt. Det finns samtalshjälp för ångest och depression och ibland behövs även medicinsk vård och/eller psykoterapi.

Var får man hjälp?

Du kan diskutera symtom på ångest och depression med hälsovårdaren vid din egen läroanstalt. Hen hänvisar dig vid behov vidare till en läkare eller psykiatrisk sjukskötare. SHVS betjänar yrkeshögskole- och universitetsstuderande. Ifall du går i grundskolan eller inte alls studerar, kan du kontakta den egna hälsostationen.

Mieppi är en mentalvårdstjänst med låg tröskel, dit alla helsingforsbor över 13 år är välkomna.

Du kan gå till ungdomsstationen ifall du har rusmedels- eller spelproblem, eller om dina psykiska hälsoproblem är lindriga. Ungdomsstationen är avsedd för 13–23 åriga helsingforsbor.

Ärligt talat