Ahdistus ja masennus

Ahdistuneisuus on inhimillinen tunne, jonka tehtävänä on varoittaa uhkaavista tilanteista.

Kaikki ihmiset kokevat vaikeita hetkiä elämässä. Ahdistus, suru, alakuloisuus ja masentuneisuus kuuluvat ihmisen elämään. Ne voivat liittyä esimerkiksi menetykseen tai pettymykseen. 

Ohimenevät ahdistuksen ja masentuneisuuden tunteet ovat nuorilla tavallisia. Häiriöstä voi olla kyse silloin, kun ahdistuneisuus tai masentuneisuus on toistuvaa tai pitkäkestoista ja siitä aiheutuu selvää haittaa tai kärsimystä. 

Ahdistuneisuus voi ilmetä monenlaisin tavoin, kuten yleistyneenä ahdistuksena, sosiaalisten tilanteiden tai julkisten paikkojen pelkona, paniikkikohtauksina tai pakko-oireina.  

Pitkään jatkunut masentunut tai ärtynyt mieliala, mielenkiinnon tai mielihyvän kokemisen katoaminen ja väsymys riittävästä levosta huolimatta ovat masennuksen oireita. Muita oireita ovat esimerkiksi univaikeudet, ruokahalun muutokset, matala itsetunto, toivottomuus ja itsetuhoisuus.  

On yleistä, että ahdistushäiriöt ja masennus esiintyvät samanaikaisesti. Ahdistukseen ja masennukseen on saatavilla keskusteluapua, ja joskus myös lääkehoito ja/tai psykoterapia on tarpeen. 

Mistä apua?

Ahdistus- ja masennusoireista voit käydä juttelemassa oman oppilaitoksesi terveydenhoitajan kanssa. Hän ohjaa sinut tarvittaessa eteenpäin lääkärille tai psykiatriselle sairaanhoitajalle. Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita palvelee YTHS. Jos käyt peruskoulua tai et opiskele, voit ottaa yhteyttä omalle terveysasemallesi

Mieppi on matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu, jonne ovat tervetulleita kaikki yli 13-vuotiaat helsinkiläiset.

Nuorisoasema auttaa 13–23-vuotiaita helsinkiläisiä nuoria, joilla on keskivaikeita mielenterveyshäiriöitä kuten pitkittynyttä masennusta tai ahdistushäiriöitä.