Tuet ja etuudet

Tukia ja etuuksia maksetaan Suomessa elämäntilanteen perusteella. Esimerkiksi opiskelijoille ja työttömille on omat tukensa. Myös työssäkäyvä saattaa olla oikeutettu joihinkin tukiin. Suurimman osan tuista ja etuuksista maksaa Kela.

Etuudet haetaan kirjallisesti ja mukaan tarvitaan usein monia eri liitteitä. Liitteet kannattaa toimittaa yhdessä hakemuksen kanssa. Joskus Kela tai muu viranomainen voi pyytää liitteitä jälkikäteen eli täydentämään hakemusta.

Yleisimpiä liitteitä:

  • työ- ja/tai opiskelutodistus
  • lääkärintodistus
  • verotuspäätös
  • vuokrasopimus

Useimmista etuuksista annetaan kirjallinen päätös, joka kannattaa lukea tarkasti. Myös virallisissa päätöksissä voi joskus olla inhimillisiä virheitä, ja on tärkeää, että päätökset tarkistetaan. Etuuden saajan eli hakijan pitää ilmoittaa mahdollisista muutoksista mahdollisimman pian. Muutokset kannattaa ilmoittaa kirjallisesti aina, kun mahdollista. Muutoksen voi tehdä kirjallisesti esimerkiksi Kelan Oma Asiointi -osiosta löytyvästä Viestit ja liitteet -kohdasta. Muutoksenhakuohjeet ovat päätösten liitteinä.

Osa etuuksista, kuten työttömyyspäiväraha, sairaspäiväraha ja ansiosidonnainen kuuluvat verotettavien tulojen piiriin. Toimeentulotuesta taas ei makseta veroa. Veronpalautus tai ”mätkyt” eli jäännösverot tulevat maksuun tai on maksettava yleensä kerran vuodessa. Mätkyt voi maksaa myös erissä. Veronpalautus huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa tuloina.