Rusmedel och beroenden

Sätt, vanor och ärftliga faktorer kan ligga i bakgrunden av ett beroende.

Beroendet uppstår då användningen av något ämne eller en viss typ av aktivitet får till stånd ett fysiskt eller psykiskt tillfredsställande tillstånd. Till exempel alkohol och spelande får en att må bra och beroendet till detta goda mående uppstår. Ju snabbare det tillfredsställande tillståndet kommer, desto lättare uppstår beroendet.

Beroendet kan utvecklas som en reaktion på krissituationer i livet. Inlärda sätt från barndomen och ungdomen samt ärftliga faktorer kan även finnas i bakgrunden, som ökar riskerna för beroende. Oftast utvecklas beroendet som en samverkan av flera orsaker. Unga blir lättare beroende av rusmedel än vuxna.

Mer information om olika ämnen som orsakar beroende samt om åtgärder finns på Nuortenlinkki.

Rusmedelsbruk orsakar alltid fysiska och psykiska problem

Beroenden försvagar hälsan och välbefinnandet. Beroendeframkallande medel eller aktiviteter ger välbehag, men ofta även skuldkänsla. I och med beroendet försvagas kontrollen över det egna livet och personen själv samt hens närstående lider av beteendet.

Rusmedelsbruket kan orsaka problem långt innan ett allvarligt beroende. Nedsatt omdöme, aggressivitet och irritation hör till rusmedelsbruket. Rusmedlen påverkar även nervsystemet och kroppen. Till exempel förgiftningar och mentala störningar är möjliga.

Plötsliga avbrott i rusmedelsbruket kan orsaka abstinenssymtom. Ångest, sömnsvårigheter, oro, skakning, konfusion, stigande kroppstemperatur, svettning, illamående samt olika balans- och känselstörningar tillhör de vanligaste abstinenssymtomen. Även blodtrycket kan höjas och pulsen öka. Kraftigaste abstinenssymtomen kan bestå av medvetslöshet, kramper, syn- och hörselillusioner samt psykotiska symtom.

Du kan söka hjälp om du upplever rusmedel eller till exempel spelande som ett problem. Ungdomsstationen betjänar 13–23-åringar bland annat i rusmedelsproblem. 

Ärligt talat