Nuorten aloitteet

Nuorten aloiteoikeus on Helsingin kaupungin nuorilleen tarjoama etuus, mitä käyttämällä nuoret saavat äänensä kuuluviin kaupungin päätöksen teossa! 

Aloiteoikeus on jokaisen helsinkiläisen nuoren oikeus 

Aloitteen tekeminen on yksi useista vaikuttamisen tavoista! Aloite tarkoittaa, että kerrot jonkun sinua mietityttävän epäkohdan, jonka haluat korjata tai idean, jonka haluat toteutettavan. Toisinaan aloitteet saattavat johtaa myös konkreettisiin toimiin, mikäli asiaa ei vielä olla kaupungissa edistämässä. 

Näin aloitejärjestelmä toimii:

 1. Aloitteen jättäminen
  Aloitteen kaupungin toimintaan kuuluvasta asiasta voi tehdä kuka tahansa helsinkiläinen 13−17-vuotias. ​Tee aloite
 2. Aloitteen käsittely
   Aloitteet ohjataan käsiteltäväksi kaupungin toimialoille. Toimialan valmistelija saattaa olla yhteydessä aloitteen tekijään ja keskustella tämän kanssa aloitteen toteuttamisen tavasta tai mahdollisista vaihtoehtoisista keinoista edistää aloitteessa mainittuja asioita.  Lisäksi näin varmistetaan, että valmistellaan vastausta oikeaan kysymykseen. ​  
 3. Vastaus aloitteeseen
  Aloitteen tekijä saa sähköpostitse apulaispormestarin tai pormestarin vastauksen, jossa ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.  Lisäksi aloitevastaus tullaan julkaisemaan  nuorten.hel.fi -sivustolla. 
 4. Valtuustokäsittely
  Kaupunginvaltuusto käsittelee nuorten aloitteita kaksi kertaa vuodessa. Aloitteiden käsittelyä voit seurata Helsinki-kanavalta.