Nuorten aloitteet

Nuorten aloiteoikeus on Helsingin kaupungin nuorilleen tarjoama etuus, mitä käyttämällä nuoret saavat äänensä kuuluviin kaupungin päätöksen teossa! 

Aloiteoikeus on jokaisen helsinkiläisen nuoren oikeus 

Aloitteen tekeminen on yksi useista vaikuttamisen tavoista! Aloite tarkoittaa, että kerrot jonkun sinua mietityttävän epäkohdan, jonka haluat korjata tai idean, jonka haluat toteutettavan. Toisinaan aloitteet saattavat johtaa myös konkreettisiin toimiin, mikäli asiaa ei vielä olla kaupungissa edistämässä. 

Näin aloitejärjestelmä toimii:

 1. Aloitteen jättäminen
  Aloitteen kaupungin toimintaan kuuluvasta asiasta voi tehdä kuka tahansa helsinkiläinen 13−17-vuotias. ​Tee aloite
 2. Aloitteen käsittely
  Aloitteet ohjataan käsiteltäväksi Helsingin kaupungin toimialoille. Toimialan valmistelija saattaa olla yhteydessä aloitteen tekijään ja kertoo, minne aloite on tullut valmisteluun ja miten sen käsittely etenee. Samalla on mahdollisuus keskustella aloitteen toteuttamisen tavasta tai mahdollisista vaihtoehtoisista keinoista edistää aloitteessa mainittuja asioita.  Lisäksi näin varmistetaan, että valmistellaan vastausta oikeaan kysymykseen.  
 3. Vastaus aloitteeseen
  Kaupunginvaltuusto on syyskuussa 2023 hyväksynyt nuorten aloitejärjestelmän uudistuksen. Sen myötä aloitteisiin vastaaminen on siirtynyt toimialalautakuntien tehtäväksi. Nuorten aloitevastauksen antaa se toimialalautakunta tai johtokunta, jonka toimivaltaan tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetyt toimenpiteet kuuluvat. Kun toimialalautakunta on tehnyt päätöksen aloitteeseen vastaamisesta, vastaus lähetetään aloitteen tekijälle pöytäkirjanotteena sähköpostilla.

  Kuntalaisaloitteiden tapaan kaupunginvaltuuston tietoon esitettään kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat nuorten aloitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet. 

  Kaikki nuorten aloitteet ja niihin annetut vastaukset julkaistaan Nuorten Helsinki -sivustolla.