Nuorten aloitteet

Nuorten aloiteoikeus on Helsingin kaupungin nuorilleen tarjoama etuus, mitä käyttämällä nuoret saavat äänensä kuuluviin kaupungin päätöksen teossa! 

Aloiteoikeus on jokaisen helsinkiläisen nuoren oikeus 

Aloitteen tekeminen on yksi useista vaikuttamisen tavoista! Aloite tarkoittaa, että kerrot jonkun sinua mietityttävän epäkohdan, jonka haluat korjata tai idean, jonka haluat toteutettavan. Toisinaan aloitteet saattavat johtaa myös konkreettisiin toimiin, mikäli asiaa ei vielä olla kaupungissa edistämässä. 

Näin aloitejärjestelmä toimii:

 1. Aloitteen jättäminen
  Aloitteen kaupungin toimintaan kuuluvasta asiasta voi tehdä kuka tahansa helsinkiläinen 13−17-vuotias. ​Tee aloite
 2. Aloitteen käsittely
  Kaupungin asiantuntijat käyvät läpi nuorilta tulleet aloitteet. Asiantuntija voi olla yhteydessä aloitteen tekijään ja kertoa, miten sen käsittely etenee. Samalla on mahdollisuus keskustella mahdollisista aloitteen toteuttamisen tavoista.  Lisäksi varmistetaan, että valmistellaan vastausta oikeaan kysymykseen.   
 3. Vastaus aloitteeseen
  Vastauksen aloitteeseen antaa se kaupungin päättävä taho (lautakunta tai johtokunta), jonka toimivaltaan aloite kuuluu. Vastaus lähetetään aloitteen tekijälle sähköpostilla.  
   
  Kaupunginvaltuustolle viedään kahdesti vuodessa tiedoksi kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat nuorten aloitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet. 

  Kaikki nuorten aloitteet ja niihin annetut vastaukset julkaistaan Nuorten Helsinki -sivustolla. Pyrimme vastaamaan nuorten aloitteisiin mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.