Kumppanuusyksikkö

Postiosoite:

PL 51400
00099 Helsingin kaupunki

Käyntiosoite:

Fredriksberg A
Konepajankuja 1
00510 Helsinki

Yhteystiedot:

Ota yhteyttä suunnittelijoihin, kun esimerkiksi tarvitset lisätietoja avustuksista tai apua Sponssin hakemisessa.

Tuulia Saves
suunnittelija
tuulia.saves@hel.fi
puh. 040 163 3497

Virpi Talasmäki
suunnittelija
virpi.talasmaki@hel.fi
puh. 041 512 1774

Liisa Remes
suunnittelija
liisa.remes@hel.fi
puh. 040 120 9609

Heikki Puttonen
monistamonhoitaja
monistaja.monistamo@hel.fi
puh. 09 310 89031

Markku Toivonen
kumppanuuspäällikkö
markku.toivonen@hel.fi

puh. 041 512 1747