Kumppanuusyksikkö

Postiosoite:

PL 51400
00099 Helsingin kaupunki

Käyntiosoite:

Fredriksberg A
Konepajankuja 1
00510 Helsinki

Yhteystiedot:

Ota yhteyttä suunnittelijoihin, kun esimerkiksi tarvitset lisätietoja avustuksista tai apua Sponssin hakemisessa.

Matteus Pellikka
suunnittelija
matteus.pellikka@hel.fi
puh. 040 162 8399

Teemu Kosunen
suunnittelija
teemu.kosunen@hel.fi
puh. 040 590 4771

Tuulia Saves
suunnittelija
tuulia.saves@hel.fi
puh. 040 163 3497

Virpi Talasmäki
suunnittelija
virpi.talasmaki@hel.fi
puh. 041 512 1774

Markku Toivonen
kumppanuuspäällikkö
markku.toivonen@hel.fi

puh. 041 512 1747