Helsinkiin on valittu uusi nuorisoneuvosto

Ehdolla oli kaiken kaikkiaan 74 nuorta eri puolilta Helsinkiä ja nuorisoneuvostoon valittiin 30 edustajaa kaksivuotiselle kaudelle 2022- 2023.

Vaaleissa oli kaiken kaikkiaan 28 538 äänioikeutettua nuorta ja ääniä annettiin yhteensä 10 799. Äänestysprosentti kipusi 38,1 prosenttiin, kun se edellisissä vaaleissa vuonna 2019 oli 35,4%. Eniten ääniä annettiin itä-Helsingssä, Kontulan ja Vuosaaren alueella.

Uusi nuorisoneuvosto aloittaa toimikautensa 1. tammikuuta 2022.
Katso Nuorisoneuvoston kokoonpano.