Ställ upp som kandidat i ungdomsrådsvalet hösten 2023!

Helsingfors ungdomsråd väljs genom val vartannat år.  Ungdomar som är födda 2006–2010 och bosatta i Helsingfors kan anmäla sig till höstens val. 

Kom med! 

Tidsplan för valet till ungdomsrådet: 

Kandidatuppställning 11–29.9.2023 

Röstningstid 6–24.11.2023 

Valresultatet publiceras på Ungdomsgalan den 7 december 2023 

När du kandiderar: 

Fyll i den elektroniska anmälningsblanketten

Ungdomsrådets ungdomsledare kontaktar dig efter att du har anmält dig. 

Be din vårdnadshavare att bekräfta din anmälan. 

Efter att din anmälan har bekräftats får du information om valets förlopp och stöd till valarbetet.  

Du kan starta din valkampanj! 

Så här kandiderar du:

  1. Fyll i den elektroniska anmälningsblanketten
  2. Efter att du ställt upp som kandidat kontaktar ungdomsrådets ungdomsledare dig
  3. Be att din vårdnadshavare bekräftar din anmälan
  4. Efter att din anmälan bekräftats får du information om hur valet framskrider och stöd med ditt valarbete
  5. Du kan börja din valkampanj!
Ärligt talat