Tips för en trygg skolavslutningsdag 

Tips för en trygg skolavslutningsdag 

Grattis till alla som gått ut skolan! Sommarlovets start är en viktig och efterlängtad dag för många skolelever. På festdagen är även säkerhet viktig. Ungdomsarbetare finns även i år på populära samlingsplatser för att skapa en trygg atmosfär.  

Du identifierar dem av kläder med Helsingfors logotyp. Förutom dem finns även polisen och många olika organisationer på plats. Du kan också be dem om hjälp. Genom detta säkerställs att det finns tillräckligt med pålitliga vuxna, som ungdomarna kan stödja sig på. 

Ungdomsarbetarna och de övriga vuxna har till uppgift att skapa en trygg atmosfär där var och en kan njuta av festkvällen utan oro. Om du behöver hjälp eller vill prata med någon, kan du be om det med låg tröskel. Yrkespersonerna och de frivilliga finns där just för dig. Tveka inte att vända dig till dem om du behöver stöd eller råd. Vårt gemensamma mål är en trygg och glad festdag. 

Tips för en smidig festdag:  

  1. Kom överens om kvällens planer och hemkomsten med dina föräldrar. 
  1. Se till att du och dina vänner tar hand om varandra under hela kvällen. 
  1. Ladda din telefon eller ta en laddare med dig.  
  1. Identifiera trygga vuxna och be vid behov om hjälp för dig eller din vän. 
  1. Kom ihåg att alkohol och andra rusmedel kan medföra okontrollerade situationer. Du kan bättre ta hand om dig själv och dina vänner om du är nykter.  
  1. Njut av festdagen! 
Ärligt talat