Ympäristötoiminnan tilojen käyttöohjeet

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö / Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti, mikä velvoittaa huomioimaan ympäristönäkökulman kaikessa toiminnassa. Tämä edellyttää tilojemme käyttäjiltä jätteiden synnyn ehkäisyä ja lajittelua, energiankulutuksen ja lämpimän veden käytön vähentämistä ja kertakäyttöisten tuotteiden välttämistä. Kaikki tilamme ovat päihteettömiä ja tupakointi on kielletty kaikissa kaupungin hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa. Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön tilat yhteystietoineen löytyvät kirjeen lopusta. Värikuulasota (Splättis) -toimintaa ei sallita leirialueillamme.

Perehdytys ja avaimet

Tilavarauksen saajan tulee sopia avaimen haku ja toimipaikkaan perehdytys -aika viimeistään kuukausi ennen vuoron alkua, sen tilan henkilökunnan kanssa, josta vuoro on teille myönnetty. Perehdytyksen ja avainten luovutuksen yhteydessä, allekirjoitetaan omatoimisen käytön sopimus. Sopimuksen allekirjoittaa täysi-ikäinen vastuuhenkilö. *Vastuuhenkilö perehdytetään paikan päällä toimipaikan käytäntöihin.

Huom! Bengtsårin leirisaaren tilavaraajille lähetetään erillisohjeet Bengtsårin leirisaaren palveluista leirisaaren omassa infokirjeessä.

*Vastuuhenkilön (18v.) tehtävät:

· sitoutuu olemaan paikalla koko käyttövuoron ajan

· vastaa, että tilat ovat käytön jälkeen siistit ja järjestyksessä

· vastaa, ettei tiloihin pääse omaan ryhmään kuulumattomia henkilöitä

· vastaa, ettei käyttövuoroa anneta eteenpäin

· vastaa, että tiloja käytetään vain sovittuina aikoina ja vain siihen toimintaan, johon käyttövuoro on myönnetty

· vastaa, että toiminta tiloissa on päihteetöntä

· täyttää tarkistuslistan huolellisesti käyttövuoron jälkeen

Siivous

Mikäli loppusiivous ei ole omatoimisen käytön sopimuksen mukainen, perimme siivousmaksua vähintään 160€ / 4h ja 50€ per alkava lisätunti. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan huolimattomassa käytössä vahingoittuneen tai kadonneen irtaimiston tai muut käyttövuoron aikana aiheutuneet ylimääräiset kulut, kuten vartiointikulut.