Helsingfors ungdomstjänster rekryterar 30 studerande för sommaren 2024

Sökningen av säsongsarbetare till ungdomstjänsterna har inletts med rekrytering av studerande som fyllt 18 år. Utöver platser för studerande inom ungdomsbranschen finns det också platser för studerande inom andra branscher. Platserna kan nu sökas på www.helsinkirekry.fi. 

I sommar erbjuder ungdomstjänsterna 30 intressanta arbetsuppgifter för studerande. Mångsidiga arbetsuppgifter erbjuds bl.a. på ungdomsgårdar, på Bengtsår lägerö, på Fallkulla djurgård och inom de ungas kafé- och fotbollsverksamhet. Med stöd av fast personal kan de studerande leda unga sommarjobbare i åldern 16–17 år, eftersom ungdomstjänsterna även erbjuder sommarjobb för hundratals ungdomar i åldern 16–17 år. 

”De studerande är potentiella blivande arbetstagare och deras feedback är viktig. De studerande som arbetade sommaren 2023 var mycket nöjda med arbetserfarenheten från sommaren och gav särskilt bra feedback gällande introduktionen och stödet i arbetet. Alla som gav feedback kunde tänka sig att komma tillbaka till ungdomstjänsterna för att jobba på nytt,” säger Sami Komppula, planerare vid Helsingfors ungdomstjänster. 

Också Aleksi Lappalainen, lägerchef för Bengtsår lägerö, har haft goda erfarenheter. ”Vi har haft studerande på Bengtsår sedan sommaren 2020. Vi erbjuder de studerande en unik arbetsmiljö och en unik erfarenhet av att arbeta med ungdomar. När de studerande kommer för att arbeta på lägerön kommer de med ny entusiasm och kompetens direkt från skolbänken. Jag kan därför säga att de studerande erbjuder vår arbetsgemenskap nya vindar i minst lika hög grad som vi erbjuder dem många års erfarenhet av ungdomsarbete. För oss har de studerande varit den bit som fattats i byggandet av den perfekta arbetsgemenskapen” säger Lappalainen. 

Arbetsplatser för studerande över 18 år kan sökas under tiden 19.1–7.2.2024 på www.helsinkirekry.fi 

Ärligt talat