Gör din röst hörd – Ungdomarnas initiativrätt i Helsingfors 

Initiativrätten är en förmån för alla 13–17-åriga helsingforsare, som erbjuder en möjlighet att utveckla staden på det sätt du själv tycker! Ungdomarnas initiativrätt är en verklig möjlighet att påverka det samhälleliga beslutsfattandet och föra fram dina egna idéer om stadens verksamhet. 

Vad är ungdomarnas initiativrätt? 

Sommarsedeln, laddningspluggarna i metron, restaureringen av Alpbytoppen och tjänsterna för unga i Ode är bara några exempel på åtgärder som har uppstått på initiativ av ungdomar! 

Ungdomarnas initiativrätt är ett av många sätt att påverka. Med initiativrätten vill vi uppmuntra och göra ungdomarnas förslag och förbättringsidéer hörda i frågor som gäller Helsingfors stads verksamhet. Det innebär att du och dina vänner kan påverka vilka tjänster, evenemang eller förändringar ni vill se i ert område eller i hela staden. 

Varför lönar det sig även för dig att ta initiativ? 

Med hjälp av initiativen får staden värdefull och aktuell information om vad ungdomarna verkligen behöver och önskar. Ungdomarnas röst är en betydelsefull del av stadens framtid, och i dina idéer är det endast himlen som är gränsen. 

Hur tar jag ett initiativ? 

Det är enkelt att ta ett initiativ! Du behöver bara en idé eller ett önskemål om vad du vill föreslå eller ändra och motivera varför. Du kan lämna in ditt initiativ om en fråga som hör till stadens verksamhet elektroniskt via Helsingfors stads webbplats. Därefter kontaktar vi dig om hur initiativet framskrider. 

Är du redo att påverka? 

Ta initiativet ensam eller tillsammans med en kompis, och var med och gör Helsingfors till en ännu trivsammare stad för ungdomar! 

Ärligt talat