Ungdomshusen är öppna normalt

På grund av den ännu försämrade coronasituationen beslutade Regionförvaltningsverket i Södra Finland om nya coronarestriktioner, som också kommer att påverka ungdomshusens verksamhet.

Vad kommer att förändras?

Föreställningar, evenemang och andra offentliga tillställningar kommer inte att äga rum på ungdomshusen mellan den 28 december 2021 och 31 januari 2022. Det finns handledd verksamhet bara för barn under 18 år på ungdomshusen, och det krävs coronapass av barn mellan 16 och 18 år som deltar i den handledda verksamheten. På samma sätt ordnas handledd hobbyverksamhet på Helsingfors idrottsplatser inomhus och på simhallar endast för barn under 18 år, det vill säga barn som är födda 2003 eller yngre än det.

Vad står oförändrat?

Ungdomshusen är öppna normalt för barn i alla åldrar. Det betyder att du fortfarande kan komma till ungdomshuset utan coronapass till exempel för att hänga. När du deltar i den handledda hobbyverksamheten ska du dock komma ihåg att visa upp ditt coronapass när du är 16 år gammal.

Tjänster som normalt är öppna

• Ungdomshusen är öppna normalt efter julen. Öppettiderna för alla ungdomshus i Helsingfors hittar du på adressen nuorten.hel.fi
• Den handledda hobbyverksamheten för barn och unga fortsätts på Helsingfors stads idrottsplatser inomhus och på simhallar för barn under 18 år, det vill säga barn som är födda 2003 eller yngre än det.
• Biblioteken är öppna för personer i alla åldrar som vanligt, men inga offentliga tillställningar eller evenemang eller handledd verksamhet för över 18-åringar kommer att äga rum. På biblioteket behöver man inte coronapass.
• Även museerna är öppna för personer i alla åldrar och det krävs coronapass av personer som är 16 år eller äldre än det.

Vänligen använd ansiktsmask på ungdomshuset

Huvudstadsregionen har återgått till en omfattande maskrekommendation oberoende av vaccinationsskyddets nivå. Vänligen kom ihåg att använda ansiktsmask när du kommer till oss. 

Helsingfors stad rekommenderar att man använder ansiktsmask inomhus om man inte har hälsomässiga hinder för det. Användning av ansiktsmask rekommenderas också i trafikmedel. Maskrekommendationen gäller fram till den 16 januari 2022. 

Vänligen kom till oss bara om du inte har symtom. Låt oss också komma ihåg att ta hand om god hand- och hosthygien och se till att man håller tillräckligt säkerhetsavstånd till andra. 

Låt oss ta hand om varandra! 

Mer information om de viktigaste gällande rekommendationerna och restriktionerna i Helsingfors

Foto: Katja Tähjä

Nyckelord

Ärligt talat