Intro

I skolträdgården i Gumtäkt ordnas mångsidig verksamhet för barn och ungdomar i olika åldrar. Skolträdgården samarbetar med skolor, familjer, daghem och ungdomsgårdar och erbjuder sommarjobbs-, praktikant- och frivilligarbetsplatser åt unga.

Skolträdgården i Gumtäkt förvaltas av ungdomstjänsterna inom Helsingfors stads kultur- och fritidssektor. Enheten för ungdomsarbete i Böle genomför verksamheten tillsammans med Lasten ja nuorten puutarhayhdistys.

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry:s verksamhet ha som mål att öka på kunskapen om trädgårdskultur i staden samt stöda välmåendet för barn och unga i alla åldrar genom gemensamt arbete och rekreation i trädgården. Föreningen strävar utöver att utveckla trädgårdsverksamheten också efter att stärka barnens och ungas delaktighet i skolträdgårdens verksamhet. Den godkänner som medlemmar och frivilligaktörer både vuxna, barn och unga. Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry har organiserat lägerverksamhet för skolelever i Gumtäkt sedan år 2007.

Välkommen till Café Raparperimeri

Den 9 juni öppnades det ekologiska naturkaféet Café Raparperimeri i Gumtäkts skolträdgård. Kaféet har planerats och genomförs av ungdomar i området. Ni är välkomna att koppla av i en idyllisk trädgårdsmiljö!

I de färska bakverken och vegetariska delikatesserna som vi själva har bakat använder vi skörden från egen jord i så stor utsträckning som möjligt, och kaffet vi använder kommer från mikrorosterier. I samband med sommarcaféet kan du också spela olika utomhus- och bordsspel samt delta i verkstäder ordnade av unga. Du kan också koppla av med en bok i någon av hängmattorna. Även hundar som hålls kopplade är välkomna till kaféet. I trädgården finns en tillgänglig toalett.

Skolträdgården i Gumtäkts historia

Skolträdgårdsverksamheten i Gumtäkt inleddes år 1928. För skolträdgårdsverksamheten ansvarade utbildningsverket, och verksamheten ordnades som läger under sommarloven. Den praktiska lägerverksamheten ordnades av en sommarrekreationskommitté som bestod av lärare som firade sommarlov.

År 1996 överfördes ansvaret för lägerverksamheten till Koululaisten lomavirkistysyhdistys ry Hekolo som fick sin början i sommarrekreationskommittén, och som ordnade sommarläger för barn runtom Finland. En del av Hekolos aktiva medlemmar ville dock utveckla olika slags trädgårdsverksamheter, och grundade i detta syfte 2006 Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry.

Man ville utnyttja trädgårdsområdet mer än bara under sommaren, och år 2011 inledde Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry vid skolträdgården i Gumtäkt en trädgårdsverkstad för unga, Vihreän Oksan Werstas. År 2014 överfördes förvaltningen av skolträdgården i Gumtäkt från Helsingfors utbildningsverk till ungdomscentralen, som numera är ungdomstjänsterna.

Läs mer: www.lastenpuutarha.fi

Bokningar: eeva-maija.bergholm@lastenpuutarha.fi eller 041 541 0456

Besöksadress
Lillkyrövägen 3-6
00610 Helsingfors
Postadress
PB 24401, 00099 Helsingfors stad

Öppettider

Kommande evenemang och hobbyer

  • nuorten lomatekemistä
  • välfärd
  • friluftsliv
06.6.2024 - 25.7.2024

Sommarkafé Café Raparperimeri

Kumpulan koulukasvitarha, Lillkyrövägen 3-6, Helsingfors
Avgiftsfri
  • nuorten lomatekemistä
  • läger
  • musik
01.7.2024 - 09.8.2024

Sommarläger i skolträdgården i Gumtäkt

Kumpulan koulukasvitarha, Lillkyrövägen 3-6, Helsingfors
Lägervecka 100 €. Midsommarvecka och tredagarsläger i augusti 60 €/vecka Systerflyg 20 €
Ärligt talat