Utbildningar vid övergångsskedet

Påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen – tionde klassen

Påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen (den så kallade tionde klassen) är avsedd för ungdomar som vill förbättra sina studiekunskaper för fortsatta studier. Målet är att ungdomen efter påbyggnadsundervisningsåret har en plan för fortsatta studier och färdigheter att fullgöra planen.

Målen för och innehållen i påbyggnadsundervisningen beskrivs i Helsingfors undervisningsplan för påbyggnadsundervisning (på finska).

Du kan antas till påbyggnadsundervisningen om din hemkommun är Helsingfors och du har fått ditt avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen 2021 eller 2020.

Påbyggnadsundervisning efter den grundläggande undervisningen arrangeras i Åshöjdens grundskola.

Du kan ansöka till påbyggnadsundervisningen genom Studieinfo.

VALMA

Under den förberedande utbildningen får du färdigheter att söka till yrkesutbildning. Utbildningen ordnas av Prakticum.

För vem?

  • För dig som har gått ut grundskolan och ännu inte vet vad du vill studera och vill förbättra dina studiefärdigheter innan du inleder studierna på andra stadiet. Sök till den förberedande utbildningen via Studieinfo.
  • För vuxna som vill förbättra sina färdigheter att studera inom utbildningen på andra stadiet. De lämpar sig till exempel för invandrare och personer som planerar att byta bransch. Sök till förberedande utbildning i den kontinuerliga ansökan.

Vad?

Enligt den individuella studieplanen:

  • Du lär dig mer om olika yrken och utbildningsområden.
  • Du stärker dina vardagliga färdigheter.
  • Du förbereder dig för arbetslivet. 
  • Du kan avlägga yrkesstudier under utbildningen.
  • Förhandsperioden för läroavtal kan ingå i din utbildning. Du kan även övergå till läroavtalsutbildning när du hittar en lämplig läroavtalsplats.

Omfattning

Studierna tar från sex till tolv månader och omfattar 30–60 kompetenspoäng. Studierna är på heltid. Du kan även börja studera flexibelt mitt under läsåret.

Ärligt talat