Kombistudier

Vill du studera i gymnasium parallellt med yrkesstudier?

Vid en yrkesläroanstalt kan du avlägga gymnasiestudier och studentexamen. Detta kallas för kombistudier eller dubbelexamen.

Att avlägga kombistudier kräver motivation och förmåga att förbinda sig. Det ger en god allmän utbildning och grunduppgifter som ökar färdigheter att fortsätta studier i högskola eller yrkeshögskola.

Kombistudier avläggs på lite olika sätt vid olika läroanstalter. Vid yrkesinstitutet Prakticum studerar du två kvällar i veckan under alla tre studieår.

Från och med våren 2022 omfattar studentexamen minst fem prov:

  • obligatoriskt för alla: modersmål eller svenska som andraspråk
  • tre av följande fyra prov (ett av dem måste vara ett prov för en lång lärokurs): prov i det andra inhemska språket, prov i ett främmande språk, prov i matematik, prov i realämnen
  • ett valfritt prov

Kombistudierna tillgodoräknas som en del av din yrkesexamen. För att avlägga studentprov i fem ämnen förutsätts att du utöver erbjudna kombistudier avlägger studier på egen hand vid Tölö gymnasium efter avlagd yrkesexamen.

Ärligt talat