Ammattilukio

Haluatko opiskella lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla?

Ammatillisessa oppilaitoksessa voi opiskella lukio-opintoja ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Tätä kutsutaan ammattilukioksi tai kaksoistutkinnoksi.

Ammattilukio suorittaminen vaatii motivaatiota ja sitoutumista. Se antaa hyvän yleissivistyksen ja pohjatiedot, jotka lisäävät valmiuksia jatkaa opintoja korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa.

Ammattilukio toteutetaan hieman eri tavalla eri oppilaitoksissa. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa lukiokursseja opiskellaan kahtena päivänä viikossa.

Keväästä 2022 alkaen ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta:

  • kaikille pakollinen koe: äidinkieli tai suomi toisena kielenä
  • kolme koetta seuraavien neljän kokeen joukosta (yhden täytyy olla pitkän oppimäärän koe): toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe, reaaliaineen koe
  • yksi vapaavalintainen koe

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma eli HOKS. Voit korvata lukio-opinnoilla muun muassa osan ammatilliseen tutkintoon sisältyvistä yhteisistä tutkinnon osista. Sinun tulee kuitenkin varmistaa ajoissa opettajalta, että kaikki ammatilliseen perustutkintoon vaadittavat opinnot tulevat opiskeluaikanasi suoritetuksi.