Sommarsedeln till unga födda 2004

Stadsstyrelsen beslöt 29.3.2021 att bevilja Sommarsedeln till Helsingfors unga födda 2004.

Sommarsedeln delades ut i februari till 9-klasserna i Helsingfors skolor. Dessutom har för sommaren 2021 också unga födda 2004 kunnat söka sin sommarsedel via sommarsedelns internet sidor. Allt som allt 1 505 Sommarsedlar delats till unga födda 2004.

Sommarsedeln är alltid personlig och för arbetsgivare värd 325 euro. Här hittar du råd och tips hur Sommarsedeln ska används.

Personuppgifter överlåts varken till utomstående eller till länder utanför EU eller EES. Uppgifterna kan anonymiserade överlåtas till forskningsbruk.

Kultur- och fritidsnämnden fungerar som personuppgiftsansvarig, som har delegerat den personuppgiftsansvariges uppgifter till ungdomsdirektören den 27.3.2018, § 71.

Ärligt talat