Kesäsetelisanasto haltuun

Ansioluettelo

Ansioluettelo on työhakemuksesi liite, joka sisältää lyhyen tiivistelmän työkokemuksestasi, koulutuksestasi ja muista taidoistasi. Lataa muokattava ansioluettelopohja

CV eli Curriculum vitae

Curriculum vitae eli CV merkitsee latinaksi elämäkertaa. CV on sama asia kuin ansioluettelo eli se on työhakemuksen liite, joka sisältää lyhyen yleiskatsauksen työkokemukseesi, koulutukseesi ja muihin taitoihisi.

Esimies

Esimies eli pomo on työnantajan edustaja, joka valvoo työntekijöiden oikeuksia ja velvollisuuksia. Esimies kohtelee kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, varmistaa että palkat maksetaan sovitusti ja huolehtii ettei työ kuormita liikaa työntekijän henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Jos sinulla on toiveita tai ongelmia työssäsi niin puhu aina rohkeasti omalle esimiehellesi.

Kalenterikuukausi ja kuukausi

Kalenterikuukausi tarkoittaa kalenteriin merkittyä kuukautta, esimerkiksi tammikuu 1.1.–31.1.
Kuukausi tarkoittaa noin 30 vuorokauden mittaista jaksoa kuten 11.11.–10.12.

Oppisopimus

Oppisopimus on koulutusmuoto, jossa ammatti opitaan työtä tekemällä ja opiskelija saa palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelusta jopa 90% tapahtuu työpaikalla. Oppimista täydentää oppilaitoksen tarjoama koulutus 1–4 päivää/kk. Lue lisää oppisopimuksista

Palkka

Palkka on työnantajan työntekijälle työn tekemisestä maksama, tyypillisesti rahallinen korvaus. Suomessa palkka on työsopimuslain mukaan maksettava pankkitilille.
Bruttopalkka on palkka, josta ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja. Kun ne vähennetään bruttopalkasta, saadaan työntekijälle käteen jäävä osuus eli nettopalkka.
Aikapalkkaa maksetaan työhön käytetyn ajan perusteella esim. viikko-, kuukausi- tai tuntipalkkana. Urakkapalkaksi kutsutaan työstä ennalta sovittua kiinteää hintaa.

Työaikalaki

Työaikalaki määrittelee säännöllisen työajan, viikoittaisen enimmäistyöajan sekä muun muassa ylityön ja lepoajat. Nuoren alle 18-vuotiaan työntekijän vuorokautinen työaika ei saa ylittää yhdeksää tuntia eikä viikkotyöaika 48 tuntia. Alle 18-vuotiaalle on annettava vähintään 38 tunnin yhtäjaksoinen viikkolepo.
15 vuotta täyttäneen työaika on sijoitettava kello 6.00–22.00 väliseen aikaan.

Työnantaja

Työnantaja on yritys tai henkilö, joka tekee työsopimuksen työntekijän kanssa. Työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle palkkaa, huolehtimaan työsuojelusta ja työterveyshuollosta sekä antamaan työsuhteen päättyessä työtodistuksen.

Työehtosopimus

Työehtosopimus eli TES on sopimus, jossa työnantajaliitto ja työntekijäliitto yhdessä sopivat. Se vaikuttaa useiden työntekijöiden työehtoihin ja palkkoihin.

Työsopimus

Työsopimus on työnantajaa ja työntekijää sitova henkilökohtainen sopimus ja sen voi tehdä 15 vuotiaana. Tee työsopimus kirjallisesti, koska silloin voit aina tarkistaa yhdessä sovitut asiat. Kirjallinen sopimus on sekä työnantajan että työntekijän etujen mukaista.

Työntekijä

Työntekijä on henkilö, joka on sitoutunut työsopimuksella tekemään töitä työnantajalle (yritys tai henkilö) korvausta vastaan. Nuori työntekijä on alle 18-vuotias työntekijä.

Vastuullinen kesäduuni

Vastuullinen kesäduuni on Oikotie Työpaikkojen kampanja. Sen tavoiteena on innostaa työnantajia tarjoamaan nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja.

Vero

Veroja on monenlaisia ja niiden kerääjänä on aina Suomen valtio. Kerätyillä varoilla rahoitetaan yhteisiä laitoksia ja palveluita kuten sairaalat, koulut, museot ja kirjastot. Palkastasi maksat tuloveroa, jonka määrä nousee mitä enemmän tienaat vuoden aikana. Katso tuloverolaskurista oma veroprosenttisi

Verokortti

Verokortti on asiapaperi, josta näet veroprosenttisi eli kuinka paljon maksat tuloistasi veroa. Verovirasto lähettää alkuvuodesta kaikille yli 15-vuotiaille oman verokortin. Alle 18-vuotiaan nuoren työntekijän verokortissa on koko vuoden palkkojen tuloraja 10 000 euroa. Jos tienaat vuoden aikana enemmän niin voit tilata uuden verokortin.

Vuosiloma

Jos teet työtä vähintään 14 päivänä kalenterikuukaudessa tai vähintään 35 työtuntia kalenterikuukaudessa, sinulle kertyy vuosilomaa työsuhteesi pituudesta riippuen joko 2 tai 2,5 arkipäivää/kk. Loma on palkallista ja sen ajankohta on sovittava työnantajan kanssa.

Avainsanat