Helsingfors stad önskar att ungdomarna tillbringar sina kvällar på et tryggt sätt

Helsingfors stads ungdomsservice och polisen önskar att ungdomarna skulle tillbringa fritid i mindre grupper så att kvällarna är trygga för så många ungdomar som möjligt.

På hösten när skolorna har börjat samlas stora grupper ungdomar från olika håll i huvudstadsregionen i Helsingfors parker. Parkfester är ett växande fenomen som varar cirka 6–10 veckor, det vill säga varje fredag mellan augusti och oktober. I parkerna samlas sammanlagt hundratals, ibland till och med tusentals ungdomar. Till följd av den stora folkmängden har det skett flera tillbud i parkfesterna. Polisen har allt oftare varit tvungen att skingra folksamlingar för att undvika risksituationer och skador. Sammankomster med så stora folkmängder på ett och samma ställe har medfört stölder, våld och användning av olagliga droger. 

”Sammankomster av ungdomar på ett och samma ställe har tyvärr blivit massevenemang, och vi är medvetna om att sammankomsterna lätt kan bli otrygga. Polisen har varit tvungen att ingripa i dessa sammankomster för att förebygga brott och upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten. Polisen har varit tvungen att skingra sammankomster på flera kvällar eftersom det har varit utmanande att upprätthålla ordningen när kvällarna har blivit mörkare och störningarna ökat. Vi tillsammans med Helsingfors stads ungdomsservice uppmuntrar ungdomarna att tillbringa tid i mindre grupper med bekanta samt att vända sig till vuxna när de känner sig otrygga”, säger Katja Nissinen kommissarie vid förebyggande funktioner och Leea Virkkunen överkonstapel från polisinrättningen i Helsingfors.

Under hösten kommer Helsingfors stad att öka trivseln i de parker där ungdomarna tycker om att tillbringa tid bland annat genom att förbättra belysningen i parkerna under hösten. Dessutom patrullerar Helsingfors stads ungdomsservice i samarbete med Röda Korsets Helsingfors och Nylands distrikt, kyrkans Saapas-verksamhet, Stationens Barn samt polisen ännu oftare i parkfesterna i höst.

”Vår åsikt om ungdomarnas parkfester är motstridig eftersom vi vill och önskar att ungdomarna tillbringar fritid tillsammans. Det är en viktig del av ungdomen och att växa upp. De nuvarande stora sammankomsterna på ett ställe är dock otrygga och till och med farliga för ungdomarna. Vi tycker att alla ungdomar inte känner sig trygga”, säger Mikko Vatka, chef för ungdomsärenden vid Helsingfors stad,

MER INFORMATION

Tiina Hörkkö, områdeschef, Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad

Tfn 050 302 6404, e-post tiina.horkko@hel.fi

Mikko Vatka, chef för ungdomsärenden, Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad

Tfn 040 679 1606, e-post mikko.vatka@hel.fi

Katja Nissinen, kommissarie vid förebyggande funktioner, Helsingforspolisen

Tfn 040 550 1985, e-post katja.nissinen@poliisi.fi

Nyckelord

Ärligt talat