Kesätyöstä oppisopimukseen

Kesätyö on hieno tapa tutustua työelämään, erilaisiin työtehtäviin ja ammatteihin sekä työpaikkojen arkeen. Jos kesätyössä yhteistyö sujuu ja ammatillinen tutkinto kiinnostaa,
niin keskustelkaa yhdessä työpaikalla mahdollisuudesta oppisopimukseen.

Oppisopimus on työssä oppimista

Oppisopimusopiskelusta noin 80% on työssä oppimista. Oppilaitoksessa toteutettavien lähipäivien kokonaisuudet on suunniteltu tukemaan työelämässä oppimista. Oppisopimuskoulutuksen onnistumisen kannalta on keskeistä, että opiskelija saa mahdollisuuden tehdä monipuolisia ja ammattitaitoa kehittäviä työtehtäviä. Opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka on oppimisen tukihenkilö työpaikalla koko oppisopimuksen ajan. Tutkintoon kuuluvat tutkintosuoritukset toteutetaan koulutuksen edetessä opiskelijan työpaikalla.

Tuki työnantajalle

Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantaja saa rahallista koulutuskorvausta palkatessaan nuoren oppisopimusopiskelijan. Työpaikoille tarjotaan tukea myös opiskeluun, kielitaitoon ja opiskelijan ohjaukseen.

Työnantaja voi hakea palkkatukea yli 16.vuotiaasta oppisopimusopiskelijasta.

Palkkatukea haetaan TE-toimistosta. Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin palkkatukipäätös on tehty.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä Jan Berghemiin
puh. 040 334 8989
jan.berghem@edu.hel.fi

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta

oppisopimus.hel.fi

Avainsanat