Ungdomslokalerna betjänar på ett coronasäkert sätt

Stadens ungdomslokaler, bibliotek, muséer, kulturcenter samt idrottsplatser, såsom simhallar och andra inomhuslokaler för motion, är öppna enligt sina normala öppettider. På stadens verksamhetsställen följs gällande coronaanvisningar.

Ungdomar kan nå ungdomsarbetarna på ungdomslokalerna, via sociala medier samt runt om i staden.

Ungdomslokalerna är öppna, men besökarantalen begränsas något inomhus. Därför ordnas det särskilt mycket verksamhet utomhus i augusti. Närmare information kan du hitta på din egen ungdomsgårds webbplats på adressen nuorten.hel.fi och på ungdomsgårdens sociala medier. Tyvärr är det tills vidare inte möjligt att ordna evenemang som pågår över natten, till exempel läger eller LAN-evenemang.

Gör så här inomhus på ungdomsgården

  • Kom inte till ungdomsgården om du är sjuk eller har ens lindriga förkylningssymtom.
  • Det rekommenderas att alla 12 år fyllda ska använda ansiktsmask inomhus.
  • Håll avstånd till andra ungdomar och handledarna.
  • Sköt om handhygienen: tvätta händerna när du kommer till ungdomsgården samt alltid vid behov. Det finns också handsprit.
  • Hosta och nys i armvecket eller använd pappersnäsduk.

Nyckelord

Ärligt talat