Tjänster Miljöungdomsgård för ungdomar

Ungdomarnas miljölokal erbjuder olika verksamhets- och introduktionspaket för bland annat skolklasser. I området finns också många andra tjänster och saker att se.

Miljörast

Vad är miljöverksamhet och hurdana tjänster producerar enheten för ungdomsarbete inom miljöverksamheten? Skolor har möjligheten att boka enhetens handledare att komma och berätta om miljöverksamheten. Besöken genomförs i samarbete med skolans närungdomsarbetsenhet vid sidan om eventuell Ungdomsgårdsrast-verksamhet.  

Inom Miljörast-verksamheten hanterar vi genom delaktiggörande verksamhet olika teman från naturskydd till aktivism. Vi samarbetar med olika natur- och miljöaktörer. Verksamheten vid skolor är för ögonblicket på paus på grund av coronasituationen.

Ytterligare information: ymparistotila@hel.fi

Vårdö

Vårdö är en ö på 82 hektar som ägs av Helsingfors stad, och som lämpar sig för rekreationsbruk. Den ligger i östra Helsingfors i mitten av den byggda staden, mellan Degerö och Nordsjö. Man tar sig till ön med båt.

Öns mångsidiga natur växlar mellan förvildade villagårdar till fuktiga klibbaldungar. Ön har en naturstig, invid vilken man bland annat kan finna en jättegryta och en utsiktsklippa.

Mer information: Vartiosaari.fi 

Köpcentret Saari

Ungdomarnas miljölokal finns på bottenplanet i köpcentrumet Saari. Lokalens användare har tillgång till köpcentrumets tjänster.

Mer information Kauppakeskussaari.fi 

Degerö

Degerö är en stadsdel invid grönområden och havet. Stadsdelen har en lång historia och en stark egen identitet.

Mer information: 
Hel.fi/Degerö 
Laajasalo, Degerö-seura (på finska)

Nyckelord

Ärligt talat