Tjänster Nybondas hydda

Nybondas hydda erbjuder fantastiska möjligheter för utomhusmotion och utflykter i närterrängen.

Nybondas naturstig

I Nybondas finns en naturstig där man kan ta del av bland annat skogs- och beteslandskap, glosjöar, rundhällar och strandängar. I Nybondas kan du också ta del av Finlands enda naturstig med fokus på kräldjur och groddjur, herptilstigen.
Nybondas naturstig | Helsingfors stad
Nybondas herptilstig | Helsingfors stad (på finska)

Ärligt talat