Tjänster Nybondas hydda

Nybondas hydda erbjuder fantastiska möjligheter för utomhusmotion och utflykter i närterrängen.

Nybondas naturstig

I Nybondas finns en naturstig, invid vilken man kan bekanta sig med bland annat skogs- och beteslandskap, glosjöar, rundhällar och strandängar. Du hittar också broschyrer för naturstigen i naturhuset.

Ärligt talat